2016/02/24

GATAZKAK ETA TRATAERA HEZKIDETZAILEA
GATAZKAK ETA TRATAERA HEZKIDETZAILEA

Oso interesgarria izan da aste honetako gaia, Gatazkak, batez ere modu eraikitzaile baten bidez azaltzen direlako, ohituta garen ikusputua erabat aldatzen. Asko gustatu egin zait Galtung-ek gatazkaren ikuspegi positiboaren aldeko izaten duen jarrera: “gatazka erronka da; azken batean, helburu bateraezinak edukitzea izugarrizko desafioa da bi aldeentzat, bai adimen aldetik, bai emozio aldetik. Horren arabera, beraz, gatazka gure izateari zentzua ematen dion arrazoietako bat da; aldaketaren arrazoia, aldaketarekin batera gertatzen den zerbait eta aldaketaren ondorioa; bizitza sozialerako ezinbestekoa; bizitzeko arnasa hartzea bezain garrantzitsua”.

Bakearen denifinizioa ere oso aberasgarria izan da…”pertsonen artean eta ingurunearekin hainbat mailatan (ekonomikoa, sexuala, etnikoa, kulturala...) berdintasun-harremanak izatea da bakea”. Bakea eta gatazkak erlazionatzean, argi ikusten da, gatazken trataera eraikitzaileak eta berdintasunean oinarritutakoak izaten bada, bakea eragingo duela.


 
Gatazken trataera egokiak alde batetik, pertsonak eta taldeak indartzen ditu, harremanak sendotzen ditu, pertsonen zein taldeen identitateak indartzen ditu, eta boterea garatzen laguntzen du. Beste aldetik, gatazkaren trataera egokia egiten bada, oso lagungarria eta eraikitzailea izan daiteke, esaterako:
·         arazoak konpontzeko modu berriak eta hobeak ikasteko.
·         harreman hobeak eta iraunkorragoak eraikitzeko.
·         nork bere buruaz eta gainontzekoez gehiago jakiteko.

Gatazkari irtenbidea emateko posibilitateak inplikatuek gatazkei aurre egiteko duten ahalmenaren araberakoak izan behar dira. Honetan garrantzia hartuko dute enpatiak, egoeran sortutako emozioek, izandako informazioak eta horren interpretazio zuzenak, komunikazio-trebetasunek eta erantzuteko jokaeretan indarkeriaren erabilerak edo indarkeria-ezak.

Gatazkaren inguruko teoria guztiek nabarmentzen dute irtenbide-aukerak aztertzeko egitura-alderdi hauek kontuan izan behar direla: gatazkan inplikatuak daudenen helburuak, hau da, lortu nahi dutena, beren interesak eta beraien arteko harremana…oso adierazgarria behin irakurrita eta ulertuta
 
Gatazkeen aurrean, aukerarik onena, argi dago, lankidetza-rena da, eraikitzailea eta hezitzailea

 
Gatazka-egituran hiru aspektu kontuan hartu behar dira: pertsonak, prozesua eta arazoa. Hiru aspektu horiek ondo definitzea lagunduko dute zer gertatu den zehazten, zergatiak eta ondorioak definitzen, irtenbide egokiak aurkitzeko giltza izango direnak.

Hezkuntza eremuan gatazkak aztertzeko genero ikuspuntutik, ondorengo galderak lagungarriak izan ahal dira, zeren Generoa kontuan izatea lagungarria da gatazken trataeran emakumeen eta gizonen arteko berdintasun-eza identifikatzeko eta baita gatazketan parte hartzeko ere, gatazkak bizitzeko generoagatik ematen diren modu ezberdinak adierazteko:

  •   Non daude emakumeak, haien beharrak, bizipenak…?
  •   Non dago feminitatearen edo maskulinitatearen eraikuntzaren aztergaia?
  •   Zeintzuk dira kultura maskulinoaren jokabideak, zeintzuk femeninoenak?


Ikasitako textuan bost eremu proposatzen dira. Horiek hartuta eta genero-ikuspuntua kontuan hartuta hainbat iradokizun emango dituzte. Guztietan gatazken trataera hezkidetzailean lau ardatz-kontzeptu landuko ditu.  • Botere eta lidergo partekatua., jarreren birziklapena, aniztasuna eta justizia zein etikaNire ustez banakako tutoretza, lehengo pausua izan behar da, besteei garatu ahal izateko

iruzkinik ez:

Argitaratu iruzkina