2016/02/22

Hausnarketa: Hezkideta afektibo sexuala


Helburua:

Harreman afektibo-sexualak izateko eta elkarrekin bizitzeko heztea, aniztasun sexualean eta emakumezkoen eta gizonezkoen berdintasunean oinarrituta”.


Heziketa afektibo-sexual hezkidetzailea sustatzeko behar-beharrezkoa da eredu heterosexista ugalkor hegemonikoa kolokan jartzea, hau da, sistema patriarkalak inposatzen duena. Eredu honek sexualitate-eredu anitzak kanpoan uzten ditu, eta hauek patologikoak edo ez normaltzat hartzen ditu.

Eskolan gai honen inguruan esku hartze kontzientea egin behar da, bestela inposatutako heteronormatibitatean hezten da (ezkutuko curriculumaren bitartez, jarduera eta elkarrekintza guztien bitartez), botere harremanak eta genero rolak bistarazi-deseraiki egin behar da.

Garrantzitsua da ikastetxean neska, mutil, trans, intersexualak, lesbiana, gay, heterosexualak, bisexualak, asexualak, pansexualak, harreman afektibo-sexualak bere buruarekin bakarrik dituzten ikasleak … izendatuak sentitzea baita giza-sexualitatearen diskurtso normalizatuaren parte ere bai.

Kontuta hartu behar dugu jendarteak duen sexualitateari buruzko diskurtsoan bezala, gazteen artean estereotipo sexistak mantentzen dira, non neska/emakumeen sexualitatea ia ez da existitzen, desioa ez zaie errekonozitzen eta ezin dute beren esperientzia sexualez hitz egin. Aldiz, mutil/gizonen sexualitatea desio geldiezinarekin identifikatzen da, behin eta berriro hitz egin dezakete beren esperientzia sexualez (ospe ona ekarriko die) eta maitasuna ez da beren bizitzaren erdiguneko proiektua, baizik eta beste bat, sexualitateari loturik dagoena

Gorputz sexuatuak gara eta eguneroko bizitzan etengabe egiten ari gara heziketa afektibo-sexuala. Beraz goian aipatu dudan bezala, eskolan esku hartzea kontzientea egin behar da, erabiltzen ditugun materialak eta hizkuntza zainduz. Baita ere kontutan hartu behar dugu gure gorputzak transmititzen duena eta gure buruari buruz ematen dugun irudia, honetan curriculum ezkutua agertzen delako, ez badugu kontziente egiten eta zaintzen.

Afektibitatea diogunean, nork bere buruarekin, gainontzeko pertsonekin, naturarekin, animalia eta objektuekin harreman positiboak izateko pertsonen gaitasunaz ari gara”.


Gaia lantzeko Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzarako, hirugarren eta laugarren mailetan, ikastetxeetan SEXUMUXU Sexu-Heziketarako programa ikusten dut egokia. Ikaleei, irakasleei eta gurasoei zuzenduta dago.
Joalasen bitartez era interaktiboan lantzen da. Enfoke desberdina bina interesgarria

Kontutan izan behar dugu, Gazteen Euskal Behatokia dion bezala, gazteen iritziz (% 80) sexualitatea beharrezkoa dela norberaren orekarako., aldiz %40ak uzte du “harreman sexualak izateko maiteminduta egon behar da” . Eta horrelako programak eskolan lantzeak ikasleek mesederako izango dira, sexualitatea bere osotasunean garatu ahal izateko.

Ikastetxean/jendartean lantzeko erronkak:

Eskola-komunitatea osatzen duten pertsona oro bere identitatearekin gustura sentitu behar dira. Eta ikasleek eskolan harreman afektibo eta afektibo-sexual positibo eta autonomoak eraikitzeko konpetentziak garatu behar dituzte.

Hau kontutuan hartuta erronka hauek ikusten ditut:

- Gaian Eskola-komunitate osoaren sentsibilizazioa eta prestakuntza gauzatzea

- Heziketa afektibo-sexual hezkidetzailea hezkuntza-eremu guztietan txertatzea.

- Sexualitatearen inguruko mitoak deseraikitzea, baita maitasun erromantikoaren mitoa eta amatasunarena

- Familia-aniztasunaren errealitatea transmititzea eta normalizatzea


iruzkinik ez:

Argitaratu iruzkina