2016/03/12

TRATU ONAK HEZKUNTZA-KOMUNITATEAN HARREMANETARAKO ARDATZ

                                              

     TRATU ONEI BURUZ HAUSNARTZEN

Ez dut esango intentzio gaiztoz egiten denik, baina tratu txarrek izaten duten kazetaritza tratamenduak lehenago kritikaturiko irudiak indartzen ditu: biktima gaixoaren irudia eta gizon gaizto erasotzailearen irudia. Eta bakoitza bere rolean betikotzen du: erasotzailea betiko izango da erasotzaile, eta biktima betirako biktima. Ez dio inori onik egiten. Tratu txarrei buruzko albiste gehienak hilketa bat gertatu denean baino ez dira irteten azalera, normalean ez zaie ahotsik ematen subjektu gisa hitz egiteko gai diren emakumeei. Tratu txarrekin lotuta hedabideetan emakumeren bat azaltzen den bakoitzean edo hilda dago edo biktima gajo gisa azaltzen da. Ekin diezaiogun arazoari errotik: heziketatik eta prebentziotik. Bai neskak eta bai mutilak tratu oneko harremanetan hezi behar ditugu”. 

 Gaiari buruzko laburpena eta balorazio pertsonalaAste honetako gaia “Tratu onak”.
“Gatazkak” eta “Indarkeria matxista” ikusi ondoren aztertu behar dira bestelako harremanak, azken finean tratu txarrak ekiditzeko tratu onen bidean lan egin behar dugulako.Beraz, tratu txarrei aurre egiteko bide bakarra tratu onak garatzea da, guztion inplikazioarekin.
Ez dugu ahaztu behar, hezkidetzaren helburua genero berdintasunean heztea dela, diskriminazioa sortzen duten desberdintasunak errotik ateratzeko; diskriminazio hauen erarik larriena genero indarkeria izanik. Beraz, tratu txarren praktikak (indarkeria, oldarkortasuna, diskriminazioa, bortizkeria...) tratu onen praktikengatik (bizikidetza, elkarlana, lankidetza...) trukatzean datza gakoa.
Ildo horretan:


Printzipioz, “harreman” kontzeptuari buruz hausnartzen bada, ondorio bat izan daiteke:
“Pertsonen arteko harreman-dimentsioa bezain garrantzitsua da persona barrukoarena”: norberak bere buruarekin bizitza  osoko une bakoitza biziko duelako. Elkarbizitza honen kalitate mailak erakutsiko du bizipenen ondoriozko emozio, sentimendu eta ideiek osaturiko oinarria; hauek, hain zuzen ere, pertsonen arteko eta inguruarekiko ditugun harremanen kalitatean eragin zuzena izango dute.

Bestalde, Neurozienziak egindako ikerketetan, ikerlariek oso garbi azaltzen dute gure garunek ez dutela generorik, ez dago garun maskulino edo femeninorik.  

Hori dela eta faktore sozio-kulturalak dira, pertsonalaz gain erabakiko dutenak gure harremanen nondik norakoa.

Hezkuntza-eremuan ,elkarbitza hobetzeko hurrengo irizpideak kontuan izan behar  dira:

Hezkuntza-eremuan elkarbizitza positiboa lortzeko:
  • Eskolako komunitate-kide bakoitza (ikasleak, irakasleak, familiak eta AZP) bere identitatearekin gustura egotea, beste batzuk gutxiesteko beharrik gabe, diren bezalakoak onartuak sentitzea, gainerakoak baloratzea, gaitasunak eta konpetentziak garatzea eta, bazterkeria mota oro gaindituz, harreman positibo eta autonomoak eskola barruan zein kanpoan eratzea.
  • Neska zein mutil-ikasleen konpetentziak pertsona osoak bezala garatzea, eremu pribatu zein publikoan erraztasunez moldatzen direnak, hauen garapen pertsonal eta soziala paraleloan sustatuz, bizi-proiektu propiodun pertsonak izatea, hartu-emanetan berdintasunez, elkartasunez eta askatasunez aritzen direnak, gure munduaren hobekuntzaren aldeko konpromisoa erakutsi eta esku hartzeko prest agertzen direnModu berezi batean aipatu nahi izan ditugu maitasunezko harremanak eta tratu onak.
Maitasunezko tratu onak eraikitzeko “maitasun erromantikoa” aztertu eta desikasi beharra dago eta.
                                            
Bukatzeko Tratu onak sustatu eta denboran zehar irauteko elkar ardura, korresponsabilitatea edo erantzunkidetasuna izan daiteke gure gaur egungo erronka, eremu honetan lan egiten jarraitu behar dugu berdintasun eta askatasun bidea eraikitzeko.


Aipaturiko gaien inguruko ikerketa, baliabide edo proposamen baten aipamena egin

 Aipatzekoa :


Emozioen ikerketan erreferentzia da Mari Luz Esteban EHUko antropologoa. Bost urteko lana bildu berri du Crítica del pensamiento amoroso (Maitasun pentsamenduaren kritika) liburuan, eta feminismoak alboratuta edukitako gai bat mahai gainean jarri du: nola eragiten die maitasunak gizakiei eta gizarteari? Estebanek berak dio maitasuna «oso garrantzitsua» dela bere bizitzan, «baina ez garrantzitsuena, beste gauza batzuk ere badaude».

Artikulu honetan azpimarratzan dut: 

             Gizonek eta emakumeek desberdin maitatzen dugu?

Seguru asko emakumeen artean desberdintasun handiak daude, eta gizonen artean ere bai. Egia da emakumeok erdigunean jartzen dugula maitasuna, dena okupatzen duela, eta aditu bihurtzen garela; gizonek, aldiz, oso ondo ikasten dute euren proiektuak baloratzen, eta hori oso ondo dago; gero maiteminduta egon daitezke, baina dena batera doa.
Emakundek martxan jarriko duen kanpainaren leloa "Ordu asko eta denbora gutxi" da.
Emakundeko zuzendariak, Maria Silvestrek, azpimarratu du gizarte osoaren elkarlana beharrezkoa dela eta lanerako dugun denboraren arteko oreka lortzeko, eta emakume eta gizonek egiten duten denboraren erabilera ezberdinak berdintasunean "ondorio zuzenak "dituela. Ekofeminismoa proposamen feministak eta ekologistak uztartzetik sortu da. Gizakia eta hari iraunarazten dion inguru naturala defendatzea helburutzat duten emakumeen hausnarketa filosofikoak eta borroka politikoak hartzen ditu barne, ordena patriarkalarekiko mendekotasuna ukatzeko jarrerak oinarri hartuta. Ordena kultural bat (patriarkatua) eta ordena ekonomiko bat (kapitalismoa) salatzen dituzte ekofeminismoek; kapitalismoak, izan ere, giza bizitza zaintzeko eginkizuna, gehienetan emakumeek betea, eta bizirauten laguntzen diguten naturako lanak ezkutatu, gutxietsi, bortxatu eta berenganatu egiten ditu.Jardueraren inguruan jasotako datuak eta ondorioak.Genero identitatea etengabe eraikitzen eta deseraikitzen den zerbait da; pertsonen arteko harreman moduekin, jarrerekin eta jokaerekin. Genero-rolen sustraiak oso luzeak eta sendoak dira, gure baitara sendo lotuak daudelako. Eguneroko jardunean denbora banatzeko eta erabiltzeko moduetan ere igartzen da hori, Eustatek oraintsu mahai gainean jarri duen ikerketa batek datu zehatzekin kontatzen duenez.

“Eustat Euskal Estatistika Erakundeak duela aste batzuk egin du publiko “Bi hamarkadako gizarte-aldaketa Euskal AEn denboraren erabileraren bitartez. Denbora Aurrekontuen Inkesta, 1993-2013” izeneko ikerketa. Bertan datuen gainean jasotzen du azken hogei urteotan nola aldatu den denboraren erabilera egunerokoan. Ikerketaren baitan kapitulu propioa eman diote “Generoa eta denboraren erabilera” gaiari, hain zuzen ere Marina Sagastizabal eta Marta Luxan soziologoen gidaritzapean. Izan ere, gizonezkoek eta emakumezkoek desberdin banatzen eta erabiltzen dute denbora, horretan ere genero rolen garroak uste baino sakonago sartuta baitaude.”

Hemen azpimarratzen da
"Laburbilduz, 1993tik 2013ra Euskal Autonomia Erkidegoan, beste toki askotan bezala, emakumeek nabarmen handitu dute euren parte hartzea lan merkatuan eta gizonek, nahiz eta etxeko eremuan gehiago inplikatu, esan genezake ez dutela neurri berdinean egin»."


Zein dira zure ustez hau guztia ikastetxean/jendartean lantzeko erronkak?


Hezkuntza-sistema hezkidetzailearen ardatz bat izango da ikasleek harremanak era parekidean eraikitzeko konpetentziak gara ditzaten laguntzea, honako hau sustatzeko:
  • Indarkerian eta dominazio-mendetasun parametroetan oinarrituriko pertsona barruko zein pertsonen arteko harremanak bultzatzen dituzten ereduen analisi kritikoa.
  • Elkarbizitza eta pertsona barruko zein pertsonen arteko harreman positiboen eraikuntza.   

Hezkuntza-zentroetan kalitatezko elkarbizitzak ondoko hau eraikitzea sustatzen du:

  • Eskolakide guztien ongizatean oinarrituriko kultura.
  • Maila guztietan (antolakuntzan, denboralizazioan, komunikazioan, dominazio-menekotasun paradigmaren erreprodukzioa gainditzen duen hezkuntza-zentroaren estruktura, honek estereotipoen etengabeko sustapena bultzatzen baitu.
  • Nor bere buruarekin zein besteekin harreman positibo eta aberasgarriak.
  • Elkarren arteko arduran eta inguruaren eraldatze zein hobekuntzan konpromiso pertsonal eta sozialean oinarrituriko harremanak.
  • Bake eta indarkeria-eza kultura.iruzkinik ez:

Argitaratu iruzkina