2019/01/20

PARTAIDETZA PAREKIDEA: izan dezagun ahotsa
Partaidetzari buruzko bi bideo hauek interesgarriak irkuditu zaizkit:

EMAKUMEEN PARTAIDETZALehenengo honetatik bi esaldi aipatuko nituzke:"Instituzioek kolektiboekin eta mugimendu sozialekin elkartzeko guneak bilatu behar dituzte"."La participación sienta las bases de los procesos de empoderamiento"
EMAKUMEEN HERRITARTASUNA


Bideo honetan, Amelia Valcalcer hitzak azpimarratuko nituzke: " Capacidad que tenemos de ser todas y todos iguales y de incidir en las decisiones comunes y políticas. En ellas las mujeres adquieren la plena capacidad de su libertad".

PARTAIDETZAREN INGURUAN ASPEKTU ESANGURATSUAK.

Nik hiru hauek nabarmendu nituzke:

- Emakumeak egoeraz jabetu gara, bereizketaz ahoartu gara eta aldaketaren bidetik gero eta gehiago gara. Emakumeak gero eta konzienteagoak gara.
- Emakumeek ez dute gizon gehienen benetako laguntzarik somatzen  , aitzitik, askotan kontrako papera jokatzen dute. Orduan emakumeak garbi dute beraiek direla eraldatzeko subjektu aktiboak. Horretan sareek eta erakundeek garrantzia handia dute.
- Emakumeen partaidetza astiro, gehituz doa. Nik batez ere, arlo kulturalean ikusten dut, kulturarekin erlazionatutako jardueretan parte aktiboa hartzen dute, antolaketan eta inplikazioan.

PARTAIDERZA SUSTATZEKO GOMENDIOAK

- Partaidetza landu behar da, trebatu egin behar da. Prozesu konsziente bat dela berneratu behar dute eta prozesu osoan esku hartu behar da, hasierako pausoetatik, ebaluatu arte. Prozesu horrek hau guztia suposatzen du: eragilea, erabakitzea, inplikazioa eta eraldaketa nahi izatea.
- Eragile guztien partaidetza bultzatu behar da.
- Ezin da edozein partaidetza bultzatu. Honen ezaugarriak izango lirateke: sortzailea, parekidea eta hezitzailea.
- Parte hartzeko aukerak eskaini behar dira.
- Elkarregintza sustatzea beharrezkoa da. Sareak sortu behar dira.

Aurreko edozietako post bat aukeratzerakoan, Olatzena aukeratu dut. Ados nago berak jarritako tituloarekin, partaidetza eskubide bat da. Bestetik Francesco Tonuccieren liburua aipatzea ere, interesgarria iruditu zait.PARTEHARTZEAPARTEHARTZEAREN DEFINIZIOA:• Pertsona orok du parte hartzeko eskubidea modu libre eta boluntarioan • Ardura, konfiantza, elkar lankidetza, kooperazioa, konpromezua eta exijentzia • helburu eta interes komunak lortzea banakako zein taldeko beharrei erantzunaz • Testuinguru aldaketa sozial, kultural eta hezkuntzakoetan aldaketak gertatzea onartzen du • agente inplikatu guztien aldaketen antolakuntza eskaintzen du • Integrazio sozial,  kolektibo desberdinen elkarbizitzarako eta aniztasunerako bide eraginkorra da. • Kultura parte-hartzaile baten alde egiteak parte hartzen irakasten du.Gaiari lotutako gustatu zaizkidan hainbat zita uzten ditut, pentsatuarazi egiten dutenak:“Esparru publikoak emakume-ereduen falta. Eta dauden emakumeek askotan ez dute beste egiteko modurik azaltzen, tradizionalki maskulinoak izan diren rolak eta estereotipoak erreproduzitzen agertzen dira. Ereduak izateak, azken finean, etorkizunean gizartean non eta nola egon nahi dugun irudikatzen laguntzen digu.”


“Etxeko-pribatuan gizonen inplikazioa eta konpromisoa ez da neurri berean eman, beren espazioa ez bailitzan. Eta dikotomiaren logikari jarraituz, eremu publikoa emakumeena ez balitza.”


Eskolatarako baliabideei dagokienean, denek taldearen parte sentitzeko giroa sortu behar dugu, parte-hartzea sustatzeko, parte-hartze parekidea suertatzeko alegia.  Autoestimua eta ahalduntzea lantzea ere horrekin lotuta dagoela uste dut, izan ere, norberak bere buruarekiko duen irudiaren maila zerikusia du egiten duen parte-hartzearekin, nire ustez. Azkenik, erabakiak hartzerakoan taldean hartutakoak izatea, batzarrak eta kolektibak bultzatuz, denek hitz egiteko aukera bermatuz eta ziurtatuz.

Azkenik, Mujeresenred- eko bideo hau gomendatu nahiko nizueke, eta iazko postetatik honako hau aukeratzen dut. Bukaeran egiten dituen hausnarketetan partaidetza ahalmen bat dela eta errealitatea sortu eta eraldatzeko aukera ematen duen begirada positibo hori ahaztu behar ez dugulako! Bestetik, txertatzen duen haurren parte hartzearen pdf azterketa ere oso interesgarria iruditu zaidalako!

Bukatzeko, Cualca Argentinako sketch programaren umorezko bideo hau uzten dizuet!

JAKITEA, AHAL IZATEA ETA NAHI IZATEA


Partaidetza parekidearen irakurgaian azaltzen zaigun definizioa azpimarratuko nuke:
 “Gauzak eraikitzeko eta aldatzeko eskura ditugun estrategia ahaltsuen artean hauek ditugu: gure gaitasun eraldatzaileaz jabetzea, bidegabekerietan parte ez hartzeko erabakia hartzea, eta konpromisoaren alde egitea. Baina hori guztia landu egin behar da, “trebatu” egin behar da, “entrenatu”, gure harremanak eta ,nola ez,eskola bera ideiak alderatuz eta eragile guztien parte-hartzea sustatuz demokratizatu beharra dagoela jabetuta.”

Partaidetza parekidea lortu ahal izateko hiru erronka ditugu:

1.- Parte hartzen jakiteko ezagutu behar ditugu trebetasunak eta ditugun gaitasunak. Herritar gisa ditugun eskubideak eta betebeharrak ezagutzeko eta horiek praktikan jartzeko ezinbestekoa da horretan trebatzea.2.- Parte hartu ahal izateko ezinbesteoa dugu foroak sortzea. Eskola komunitatetan eragile guztien parte hartzea sustatu behar dute, hezkidetzaren betaurrekoak jantzita.

3.- Parte hartu nahi izateko prozesuan motibazioa ezinbestekoa dugu. Parte hartzearen beharra, ilusioa, gogoa eta zergatia kontuan izan behar ditugu.
 Ildo honetatik, 2016an  Maitanek idatzitako posta aukeratu dut: "Partaidetza ere politika da". Berak dio generoari atxikitzen zaizkion estereotipoak eta rolak barneratzen ditugula eta horren arabera sozializatzen garela. Horren araberako hizkera, gorputz hizkuntza eta kodeak erabiltzen ditugula.Hau dela eta trebakuntzaren beharra azpimarratzen du, herritar ahaldundunak izateko.

Bukatzeko  trepasillosyaulas.blogspot.com/p/accion-tutorial.html orrialdean "educación no sexista" atalean ondorengo materiala interesgarria eta baliagarria iruditu zait: Guía de buenas prácticas para favorecer la igualdad entre hombres y mujeres en educación.

2019/01/19

GORA EMELIDERGOA!!! 


"Feminismoak espazio pribatuaren eta publikoaren arteko dikotomiaren kritika nabarmendu du, baita partaidetza eta espazio publikoa lotuta egon behar direlako ideia ere. Partaidetzak espazio publikoan egon behar du? Badago parte hartzeko modu bakar bat? Gai hau jorratu duten lan batzuetan, sareen garrantzia, kontzeptu gisa duen balioa, horien kudeaketa, jatorria eta garapena azpimarratzen da. Sarea osatzeak berak emakumeen partaidetza dakar." 

Alboan institututuak Kolonbian egindako ikerketa batetik ateratako partaizetzari buruzko azalpena: emakume partaidetzari buruzko ikerketa. Interesgarriak iruditzen zaizkit ematen diren gizartearentzako erronkak, haietariko asko gurean ere erronka dira eta.

Nik gurean partaidetzaren inguruan ikusten ditudan bi aspektu aipatu nahi ditut:

Alde batetik gizonezkoek emakumeen partehartze bultzatzean lagundu behar dute. Beraiek ere irabazten dute. Gizonezkoek ez dute pausu bat atzera eman behar, lekua egin behar dute ondoan eta horrela aukera izango dute oso ondo prestatutako lankideak ondoan izaten.
Azken arrazoi honengatik hautatu dut iazko Patrizia Oregiren sarrera. Berak ere gizonen zer egiteko partaidetza berdintasunean aipatzen duelako

Beste aldetik,  plazara irteteko emakumeak bakarrik sentitzen dira. Nire ustez  horretan sorodidadea oso garrantzitsua da. Lidertza edo ordezkapena hartzeko gaitasunak dituzten emakumeak aupatu behar ditugu. Horiei segurtasun taldea sortu behar zaie. Sentitu daitezela babestuta. Hau berdin da ikasgelako ordezkaria izateko, auzokideen erakundearen ordezkaria izateko edo udaletxeko hautagaia izateko.
Badaude emakumeak pausu hori emateko grina dutenak. Baina txarto ikusita dago emakumeek anbizioa izatea. Gazte gazteak direnean eta grina hori sortzen zaienean, orduan ingurukoen artean babes emanda eta bere gaitasunak lantzean, etorkizuneko EMELIDERRAK sortuko dira!.
Emakume, gazte eta ahaldun baten adibidea eman nahi dizuet. Aupatu eta babestu behar duguna etorkizunean gure herrian lidertza har dezan. Bere izena Irati Alcantarila
Partaidetza parekidea bultzatzea merezi du

Iazko post-en artean izugarri gustatu zait Janire Itsaso Bilbao Timiraosena, izenburutik
hasita: Partekidetu. Hitz zinez ederra iruditu zait.

Gainera, oso esperientzia pertsonal mingarria partekatu zuen, horixe da nik benetan
miresten dudan zerbait, oso ausarta izen behar dela pertsona bat halako kontuak
idazteko. Nik, behintzat, ez daukat horrenbeste ausardia.

Horrez gain, nire ustetan ikastetxeetan asko landu behar ditugun kontuen inguruan
aritzen da: enpatia, adimen emozionala, trebetasun sozialak… baliabideak proposatuz
gainera.

Oso post balidoa iruditu zait.

Partaidetza parekidea lortu ahal izateko, segurtasun giroa taldean bermatzea
erabakigarria iruditzen zait. Horretarako ezinbestekoa dugu talde sortzea. Ez da zerbait
zientifikoa dena. Maisu-maistra batzuek berez halako giroa sortzeko gaitasuna dute,
beste batzuok, ordea ez.

Hala eta guztiz ere, zorioneko gaude. Izan ere, giro hori lortzeko zer landu behar den
badakigulako eta, gainera, baliabideak daude: talde kohesioa bermatu, adimen
emozionala landu, trebetasun sozialetan ikasleak trebatu behar ditugu. Honela
partaidetza parekidea lortzeko beharrezkoa den giroa sortu ahal izamgo dugu.

Bideo honetan, zenbait gomendio ematen dizkigute gelako giro egokia sortzeko. Hori bai,
hizkuntza zaindu beharko lukete, denbora guztian maskulinoa erabiltzen dute eta.Esan bezala, nire usetan, partaidetza errazteko eman behar den lehenengo urratsa gelan
talde giroa sortzea da. Era honetan taldekideak seguru sentituko dira eta arazo barik
hartuko dute esku klaseko dinamika desberdinetan.

Honetarako, talde kohesio lantzea funtsezkoa da. Jarraian duzuen loturan Itziar
Matanzasek bai HH-rako, bai LHrako proposatzen dizkugun hainbat jolaren azalpena

Gainera, zerrenda horretan azaltzen diren jolas batzuk njola burutzen diren hurrengo
bideoan ikusi ahal izango duzue.2019/01/18

Ahaldundu eta parte hartu. Gure etorkizuna, gure esku!

Iazko post bat aukeratzerakoan Irati Mendiguren Cosgayan “Gu geu zutabe, horma eta teilatu” hautatu dut. Bere lelo ederretik hasita, hainbat baliabide eskaintzen dizkigu eta nik ere konpartitzen dudan zalantza bat aipatzen du. Emakumeen presentziak ez duela bermatzen, genero ikuspegia izango denik partaidetza horretan.  
Bestalde, “publikoki genero banaketak eta oreka kuotak arretaz begiratzen badira ere, tamalez, gehiegitan gertatzen da barne-antolaketa eta erabakitze guneetan dauden lagunak eta aurpegia ematen duten horiek ez direla berdinak izaten. Alegia, kanpora begira badirudiela genero errepresentazioari garrantzia ematen zaiola, baina, itxurakerian besterik ez dela geratzen errepresentazio hori”. Alderdi politiko askoren kasuan, are nabarmenagoa da; legez instituziotarako zerrendetan kuota batzuk errespetatzera derrigortuta daude, baina gero zuzendaritzetan eta erabaki guneetan ez dago emakumeen presentzia nahikorik eta ezta genero ikuspegirik ere. Honekin ez ditut kuotak kritikatu edo beharrezkoak ez direnik adierazi nahi, agian egunen baten emakume horiek ahalduntzen badira, ikastaro hau egin edo eta betaurreko moreak jartzen badituzte, emango litzatekeen eraldaketa erabatekoa izango litzateke.
Lehengo ideiarekin lotuta, oso esanguratsua da N.B.E. 2017ean mundu mailan emakumeen parte hartze eta lidergoari buruz egindako txostena:


Emakumeen partaidetza soziopolitikoa dela eta 2013an Gipuzkoako Foru Aldundiak sortu berri zen Emakumeen Kontseilu politikoan parte hartzearen inguruan ondorengo bideoa argitaratu zuen. Zailtasunak eta argiuneak ageri dira eta horrelako prozesu batean ematen den, norbanako eta kolektiboaren ahalduntzea azpimarratu nahiko nuke.

Baina ahalduntze hori eman dadin, duela bi urte Leiren Garrok aipatzen zuen moduan hainbat baldintza kontuan izan behar ditugu:
Edozein parte hartze dinamikak antolatzerakoan, neskek eta mutilek beren ikaskuntza prozesuan izan duten genero-sozializazioa kontutan hartu behar dugu, hori kontutan hartzen ez badugu, jendartean inposatzen diren genero-rolak, jarrerak, egiteko moduak eta botere harremanak parte hartze horretan erreproduzituko dira eta norbanako eta taldeko garapena mugatuz. Guzti horregatik, partaidetza parekidea bermatzeko estrategiak, ikaskuntza eta gaitasun batzuk garatzea ezinbestekoa da.”
Beraz, parte hartze arrakastatsua lortzeko, pertsonak konpartitzen duten ideiengatik mugitzen direla, gustura sentitzen diren pertsonen ondoan eta eroso egoteaz gain, erasotuak izango ez diren espazioak behar dituztela hartu behar da kontuan.
Parte hartzearen hiru oinak:
Asturiaseko hezkuntza sailan, Educastur gida. 13.-21. orrira oinarrizkokontzeptuak biltzen dira.

Eta gure eskoletan zer?

  • Eskola komunitatea osatzen duten subjektu guztientzako parte hartze guneak sortu. Guztien interesak, kezkak, proposamenak.... jasotzeko eta bideragarri egiteko.
  • Parte hartze parekidea lortzeko, plangintza egin eta sor daitezkeen erronkei erantzuteko estrategiak topatu.
  • Nesken ahalduntzea sustatu eta beraien beharrak, iritziak, kezkak... kontutan hartu.
  • Neska-mutil guztien ikaskuntza prozesuan, subjektu aktibo bilakatu eta beren parte hartzea bermatzeko estrategiak eta guneak garatu.
  • Batzarretan emakumeen parte hartzea bermatzeko araudiak eta estrategiak adostu.
  • Azken finean, bestelako partaidetza eredua eraiki, antolamendu horizontalagoarekin.
Badugu zeregina, eutsi goiari eta ez etsi!

Parte izateko, parte hartu!


Gizon eta emakumeoi eragiten digun sozializazio bikoitzak, eremu publikoko hainbat esparrutan neskek parte hartze aktiborik ez izatea dakar. Hizkuntzan, ezagutzatan, erreferenteetan eta beste esparru askotan nagusi den sinbolismo androzentrikoak hortan eragin nabarmena dute. Horren aurrean, emakumeak egoeraz konsziente egin eta gure buruenganako konfidantza sendotu behar dugu, gure parte hartzeko eredu propioak eraikiz.1. “Kirola, eredu mixtoa edo banatuta?” Argia astekariko erreportaia.

ESKOLA KIROLA ETA GENERO BERDINTASUNARI BURUZKO eztabaidarako dokumentua ezinhobea da. Itsaso Nabaskues futbolari ohi eta EHUko ikerlariak BERE hasunarketa lutzatzen du honen inguruan, eredu mixtoaren alde lerrokatuz. Ainhoa Azurmendi eskubaloi jokalari ohi eta berdintasun gaietan aditua iritzi berekoa da. 


 
2. "Nola landu parte hartzea ikastetxeetan? Gida praktikoa"
 


Gasteizko Udalak argitaratutako gida hau, Lehen Hezkuntzako maila desberdinetan parte hartze dinamikak sortu eta gidatzeko tresna aproposa da:


3. Miss Escaparate dokumentala

AEBetan emakumeek potere guneetan duten parte hartze txikiari buruzko eta komunikabideek emakume hauen inguruan itzultzen duten irudiari buruzko erreportaia.Iazko post-etatik Garazi Esnaolarena aukeratu dut: Parte hartuz, parte izaten, parte hartzen. Bere logoaren indarragatik eta bere arazoa irakurtzeko modua gustatu zaidalako: