2022/01/15

Izan gaitezen protagonista!

 PROTAGONISTAK IZANGO GARA BEHINGOZ?


Parte hartzen daramagu Historian betidanik, galdera da: non hartu dugu parte? 

Aurreko edizioetako sarrera hau aukeratu dut eta ondoko ideia nagusia azpimarratu nahiko nuke: 

 "Parte-hartzen, parte-hartuz ikasten da, ez dagoe besterik"

Ez dizue inor burura ekarri? Clara Campoamorrek esan zuen "La libertad se aprende ejerciéndola" eta esaldi famatua bilakatu zen. Eraman dezagun beste esparruetara eta, zehazki, orain eskutartean daukagun gaira.

Esaldi hau irakurgaiarekin lotu nahiko nuke. Izan ere, bertan irakurri ahal izan ditugu partaidetzaren balditzak, eta horien artean aurki genezake "Parte hartzen jakin" baldintzetariko bat. Beraz, nola parte hartzen jakin ez badugu parte hartzen? Horregatik hain interesgarri ikusi dut Amaiak bere sarreran aipatutako ideia.

Agian partaidetza bizikletan ibiltzea bezala da: bizikletara igo barik ezin zango duzu ikasi, ezta? goazen parte hartzera orduan, eta onar ditzagun akatsak, kritikak, eta ikas dezagun horiek guztietatik.

Partaidetzaren beste baldintzetariko bat da parte hartu nahi izatea, noski. Eta egia da batzuetan emakumeok ez dugula nahi guaza batzuetan "sartu". Horren inguruan ondoko bideo interesgarria topatu dut, hain zuzen ere, emakumeen parte-hartzearen inguruan politikan:


Gure gaiarekin jarraituz, erantzun beharreko lehenengo galderari dagokionez, hasieratik esan dudana errepikatuko dut berriro ere.

Zein da zailtasunik handiena curriculum eta baliabide didaktiko hezkidetzailea txertatzeko? Gu geu. Hau da, hezkuntza sisteman parte hartzen dugun guztiok gara zailtasuna, irakasle eta gainerako partaideek azalarazten duten erresistentzia. Azken finean, benetako aldaketak ezin dira gauzatu aldaketak jasango dituztenek ez badute nahi. Horregatik, ezer txertatu baino lehen, hezkidetza eta feminismoa helarazi behar da komunitate osoari.

Nire inguruan behatutakoari dagokionez, teorian irakurritakoa praktikoan bizi izan dudala esan dezaket. Hezkuntza-sisteman lanean ari naizela, erakunde berezian lan egiten dudala esan dezaket. Hala ere, egitura mantentzen da: gehiengoa (oso gehiengoa) emakumeak gara, baina zuzendaritza taldean izugarri murrizten da proportzioa. Eta zuzendaria, noski, gizona da. Nire ustetan lotura handia dauka honek aurretik aipatutakoarekin: gutariko askok ez dugu nahi zuzendaritzan sartu ezta ere ez, baina bai ikusten dugu beharra... nork egingo du orduan?

Ez dut uste askok kontrako egoerak bizi ditugunik. Beraz, esan bezala, GOAZEN PROTAGONISTA IZATERA!2022/01/14

"ARTE TA PARTE"
IAZKO BLOG BAT GOMENDATU:

 

“PARTAIDETZA: GUZTIONA, GUZTIOKIN, GUZTIONTZAT!!”

 

https://hezkeh0506.blogspot.com/2021/01/partaidetza-guztiona-guztiokin.html

Blog-post hau aukeratu dot arrazoi hauengatik: edukin interesgarriak; azalpen argi eta koherenteak; estekak,… Are gehiago, hezkuntza eremurako metodologia eta ikastetxearen egitura eta antolaketaz hitzegiten du  modu didaktikoan. Azpimarratzen du ere zehar- konpetentzien garrantzia partaidetza sustatzeko garaian. Eta dena modu ezin hobean azalduta. Hortaz, hobekuntza proposamenik sartzeko aukerari gutxi ematen ditu…

 

Zure inguruan partaidetzaren inguruan behatu duzun aspektu esanguratsuren bat aipatu.

Aurreko blog postetan ere inoiz komentatu izan dot hezkuntza eremuan emakumezkoak gehientsu direla kopuruz, hortaz partaidetza aldetik ez dot ikusten horrenbeste arazo. Beste arazo bat izango zen ikaslego eremura murgiltzea edota zuzendaritza karguetan enfokatzea atentzioa. Azken honi buruz ez daukat estadistikarik baina esperientzia pertsonalak esaten dozta parekotasuna maila honetan ere bide onetik doala. Dana dala, estatistika zehatz bat beharko genuke horrelako baieztapen bat modu orokorrean adierazteko.

Baina momentu honetan administrazioko lan eremura murgildu behar naiz, horretan bait dihardut. Eta lan eremu konkretu honetan, gizonezko hainbat badago ere emakumeak dira gehientsu, burutza kargutan batez ere. Hortaz, egoera ezin hobea genero parekotasun ikuspuntutik. Dena dela, gure administrazioko bilgunetan behaketa egin ostean, gehitu behar dot emakumeen parte hartzea ez dela murritzagoa ez kopuruz ez kalitatez gizonezkoen parte-hartzekin konparatuz. Are gehiago, sarritan eredu dira gizonontzako.  

 

 

 

Inguru hezitzaileetan partaidetza parekidea sustatzeko erabilgarria izan daitekeen baliabideren bat gomendatu.

Heziberri 2020ak aholkatzen duen bezala, metodologia aktiboak dira aproposenak parte-hartzea sustatzeko. Hor ditugu ikasketa kooperatiboa, Ikasketa Zerbitzua, proiektuka lan egitea,… Baina metodologia guztien hauek aplikatu arren irakaslea da guztion parte hartze aktiboen gidari.  
Denok ezagutu doguz egoerak non ikasleak kukiltzen diren besteen aurrean parte hartzeko garaian, batez ere ahoz esan behar dutenean beraien iritzia, zalantzak galdetu edota irakasleak galdetukoari erantzun behar. Egia da lotsa sentsazio hori ez dela haur eta gazteena solik, nagusion artean ere ohikoa delarik. Baina ikasleetara bueltatuz, nik behintzat ezin dot esan sexuaren arabera ikusi dodanik partaidetzaren murrizketa. Ikasle batzuk oso parte hartzaileak dira (batzutan gehiegikeriekin ere, besteen parte hartze aukerak murriztuz, baina horretarako dago irakasle-moderatzailea) eta beste batzuk ez horrenbeste, beti ere beraien nortasunaren eta testuinguruaren arabera. Zer egin dezake horrelako egoeren aurrean irakasleak?

Modu oso erraz eta eraginkorra talde txikiak sortzea da. Ez da berdina norbere iritzia plazaratzea 3 kideen aurrean ala 20 kideen aurreran. Talde txikiak osatzeko garaian praktikoena ingurukoekin biltzea bada ere, irakasleak kontu handia izan behar du sexu bakarreko taldeak osatu ez daitezen. Talde txiki bakoitzean bozeramaile bat egongo da, gero honek adieraziko duelarik jasotako iritziak talde handian. Horrela, modu ez zuzenean bada ere, ikasle guztiak sentituko dira beraien iritzia emateko aukera izan dutela testuinguru errazago batetan eta talde handiaren presiorik gabe.

 

Bestalde, egokia iruditu zait hurrengoko GLOSARIOA, non oinarrizko kontzeptuak azaltzen diren hiztegi moduan aurkeztuta eta ahur eta gazteen partaidetza eskubideen alorrean.

Klikatu ahal dozu irudian bertan esteka zabaltzeko:

 

https://www.unicef.es/sites/unicef.es/files/educa/unicef-educa-glosario-derecho-participacion-infantil-adolescente-ciudadania.pdf

 

 

Azkenik, bideo bat proposatzen dot partaidetza sustatzeko esperientziekin Haur Hezkuntzako geletan. Madrileko Unibertsitate Autonomokoaren da.

 
 

https://youtu.be/8M1PAMKaCwg


 

2022/01/13

(IZAN) PARTE (HARTU)

 


Aste honetan ikasitako hainbat kontzeptu kontuan hartuta, hau da osatu dudan akrostikoa:Aipatu bezala, irudian agertzen diren kontzeptu guztiek dute eragina emakumeon parte hartzean. Gure BELDURRAK gainditzeko, gure INTERESAK hartu behar dira kontuan, parte hartzerako AITORTZA bat SENTITU behar dugu, ESPAZIOA libre utzi behar da. PROZESU horretan BOTERE-harremanak irauli behar dira, eta LEGEDIArekin nahikoa ez eta GIZARTEAk ere bultza egin behar du norabide horretan, TALDE bezala babesa senti dezagun, HITZA hartzeko ahaldundu gaitezen eta ERASOAK gertatuko ez diren espazio seguruetan parte hartzea bizigarriagoa izan dadin.

 Bestalde, hau da iazko blogetik aukeratu dudan sarrera: emakumeok parte izateko parte hartu. Izenburu horretatik sortu dut neurea ere. Asko gustatu zait sarrera honi eman dion ikuspuntua eta tonua, eta “plazandre” kontzeptua gehitu izana ere oso interesgarri begitandu zait.

 Nire inguruan partaidetzaren inguruan behatzen jarri eta aspektu interesgarri asko azpimarratu ahalko nituzke, baina horien artean bakarra aukeratu beharko banu, honakoa litzateke: parte hartzearen inguruan hausnarketa eta dinamika asko egin genitzake, baina guztien artean eraginkor eta sinpleena bat dela iruditzen zait. Batzuk isildu behar dira besteek hitz egin dezaten. Eta hori gertatzen ez den bitartean jai daukagu. Hori praktikan jartzen denean gertatzen dira benetako aldaketak.

Amaitzeko, inguru hezitzaileetan partaidetza parekidea sustatzeko erabilgarria izan daitekeen baliabideren bat gomendatzekotan, honakoa izan daiteke bat.EGK-ko elkarteekin Eragin #Plazandre txostena egin zen Euskadiko emakume gazteen errealitatea eta EGK-ko elkarteetako emakumeen errealitatea alderatzeko. Tresna eraginkorra izan daiteke gaiari buruz hausnartzeko eta baliabideak pentsatzeko, egoera nola irauli imajinatzen hasteko.

Beste tresna hau ere badago: Gazteak eta parte-hartzea - Euskadiko Gazteriaren Kontseilua. Hemen esteka: https://egk.eus/wp-content/uploads/2013/12/Gazteak-eta-partehartzea.pdf