2020/01/27

Desorientazioa orientazio bihurtzeko erreminta da hezkidetzaGogoratzen dut oraindik ikastaroa hasi zeneko sesioa. Danak bildu ginen areto baten eta proiektorean hainbat datu agertu ziren. Hoien artean, emakumeen presentzia unibertsitatean. Eta ez ziren datu onak, ez. Hori dela eta Hezkidetzaren beharra. Eskolako pausu guztietan behar dugun begirada dugu hezkidetza, emakumeek argi izan dezaten. 
Ez dakizue zenbat kostatu zaidan arrosa-urdin kolorekoak ez diren sinboloak aurkitzea. Hainbeste, beltzak aukeratzea izan dala "beste" aukera bakarra.

Eta hortxe erronketako bat. Emakumeek argi izan dezakete zer nahi duten LHn, baina DBHra ailegatzen direnean gauza guztiz aldatu egiten da. Hori dela eta InspiraSTEAM bezalako ekimenak LH6n egitea. DNHrako indarra izateko.
Bigarren bat ikasleen gurasoak lirateke. Gaur egungo gurasook, buruan gehiago izaten dugu jendarteak zer onartzen duen eta zer ez, gure alaben nahiak baino. Beldurra izaten dugu eragile, jakinda ere etorkizuna ezin duela inork aurreikusi eta egiten egiten dala.


Aurreko ikastaroetakoa hauxe hartu dut, Marijose-ren “Orientazioa eta aukeren inguruan hausnartzen” eta helbide honetan irakur dezakezue: https://hezkeh0506.blogspot.com/2016/01/orientazioa-eta-aukeren-inguruan.html Batetik eskoletan izaten ditugun kontraesanen zerrendagatik, eta bestetik ikastetxeetan lantzeko proposatutako puntuengatik.

Bukatzeko, humorezko bideo bat. Carmen Machi-k argi dauka: “leo revistas femeninas, y no les hago ni puñetero caso”. Zer ez irakurri berdintasuenan aurrera egin nahi badugu.
ORIENTAZIOA: NORBERAK IPARRA HAUTATZEKO AKZIOA


 


Orientazioa, ikasleei bere proiektu pertsonalaren eta profesionalaren jabe izan daitezen trebatzeko gaitasunak eskuratzen laguntzea litzateke, hau beti ere hezkuntzari lotua. Gaiak erakutsi digun bezala, hezkuntza komunitatea osatzen duten orok du parte honetan eta etengabeko laguntza prozesua izan behar du ikaslearentzat alor guztietan, haur hezkuntzatik hasi eta eskola garaiko aroa bukatzeraino. Orainarteko orientazioaren iparra genero-rolek markatu dute, ezarritako curriculum esplizito androzentrista eta ezkutuko curriculum sexistak lagunduta. Gainditu gabeko estereotipoek bere horretan diraute, jaiotzetik pertsonak baldintzatzeraino. Horrexegatik, ikasketak lehenengo, eta lanbide jakin batzuk, gerora, hautatzea bultzatzen ditu ikasleak.

Gaiarekin loturiko MEMEA, hauxe bururatu zait:Aurreko ikastaroetako post hauxe hautatu dut, bere ideiekin bat natorrelako. Ildo beretsutik egin dugu gaiaren irakurketa eta proposatzen dituen artikuluak interesgarri eta eztabaidagarriak dira.

Datu esanguratsuak asko izan badira ere eta zoritxarrez ez oso positiboak, lan produktiboa ahalbidetzen duen lan erreproduktiboaren (pertsonen biziraupenerako garrantzitsuak diren jarduera nahiz eginkizunak) ingurukoak aipatuko nituzke. Saioa Alkaiza Guallarrek esan bezala “gakoa ez baita zenbat emakumek egiten duen lan, non eta nola egiten duen baizik”: 
Datu hauek uzten diguten panoramak oraindik ere zeregin asko dagoela garbi adierazten digu.Orientazio-hezkidetzailearen erronka nagusi  bezala “ikasleak orientatzea, bizitzan, ikasketetan eta lanbidean bidea aukera dezaten, askatasuna eta aukera-aniztasuna errespetatuz eta genero-baldintzapenik gabe” jarriko nuke.

Helburua pertsona anitzen garapen integrala lortzea da, nork bere bizitzan zehar bere burua orienta dezan, bizitza pertsonalaren, familiarraren, sozialaren zein profesionalaren ardura osoa onartuz. Konpetentzia horiek garatzen laguntzeko ardura, tutorearenaz gain, irakasle-talde osoarena izango da eta koordinazioa eta elkarlana sustatzeko, familia edo legezko tutore, zein jendarte-eragileekin harremanak lantzea ezinbestekoa izango da.Honenbestez, Marian Morenok “Queremos coeducar” liburuan emandako
jarraibideak kontuan hartuz, orientazio eta tutoretza hezkidetzailerako gakoak honakoak lirateke:
  • Emakume izateko eta emakumeen egoteko erak baloratzea.
  • Generoarekin erlazionaturiko aurreiritzien kritika.
  • Berdintasunezko hezkuntza afektiboa garatzea.
  • Elkar ardura eta zaintza tutoretzan sartzea.
  • Parte hartze parekidea sustatzea.
  • Lanbidea izatearen garrantzia indartzea.
  • Bizitza mota eta lanbide anitzen eredu ez-estereotipatuak aurkeztea.

Guztion zeregina da, beraz, orratz hori zuzentzea, emakumeen ikasketa aukerak eta geroko lan baldintzak aldatu nahi baditugu eta ikasle ororentzat berdindu. 

Bukatzeko, baliagarri izan daitezkeen gomendio batzuk. Hauek bai etxekolanak!:ORIENTAZIO HEZKIDETZAILEA, KONTRAESANAK GAINDITZEKO ERRONKA

ORIENTAZIO HEZKIDETZAILEA,  KONTRAESANAK GAINDITZEKO ERRONKA

   Aurreko edizioetako postak begiratu ondoren, 2016ko Marivi Fernandezek idatzitako  posta gomendatu nahi dut baliabide asko eta asko ematen dituelako orientazio hezkidetzailearen inguruan. Denetariko informazio, plan eta  dokumentu zerrenda luze bat eskaintzen digu, gaia sakonki jorratu ahal izateko:

http://hezkeh0506.blogspot.com/search/label/ORIENTAZIOA


Bestalde, hil honetan Lanbidek, Erkidegoan ateratako  langabezi tasari erreparatu nahi izan diot, eta konprobatu ahal izan dut emakumeok aurre hartzen diegula gizonezkoei, hona hemen datu orokorrenak:


Guztira114.159100,0

Gizonezkoak51.16744,8

Emakumezkoak62.99255,2

Datu hauek adierazten dute, besteak beste,  langabeziak gogorrago astintzen gaituela, oraindik orain.


https://eu.eustat.eus/elementos/ele0000700/ti_Paro_registrado_en_la_CA_de_Euskadi_por_sexo_y_edad_segun_territorio_historico_Diciembre_2019/tbl0000778_e.html

Irauli gabeko errealitate honetan, Marian Morenok, "Queremos educar" liburuan idatzitako 3 aspektuak oso garrantzitsuak iruditzen zaizkit .Bertan "Tutoretza eta orientazio akademiko-profesional"hezkidetzaile batean agertu beharrekoak honakoak dira:

  • ELKAR-ARDURA eta ETXEKO LANA berdintasunean partekatzea gizon eta emakumeen artean.
  • LANA (ENPLEGUA)izatearen beharra emakume eta gizonentzat.
  • ESTEREOTIPOEN kritika, bazterkeriak aldentzera eramango dituztenak.
Hau guztia, aldiz, eskolako hezitzaileok, Haur Hezkuntzako Etapatik lantzen hasi beharra dugu, izan ere, garapenaren oinarri hortxe dugu.II-6 ORIENTAZIO AKADEMIKOA


Beste kide batek eginiko ekarpenei buruzko iruzkinei dagokionez, 2017ko urtean Leire Garrok idatzitakoari buruz erreparatuko diot:
https://hezkeh0506.blogspot.com/2017/02/orientazioa-bai-genero-ikuspegi-batetik.html

Gako interesgarri asko aipatzen ditu, haien artean parrafo bat aukeratu dut:

"Orientatzea eskuhartze konszientea eta etengabekoa izan behar du, hezkuntzaren esparru eta etapa guztietan, curriculumean integratua egon behar du eta hezkuntza komunitate guztiaren inplikazioa funtsezkoa da".


Honi lotuta hainbat datu interesgarri mahaigaineratu dira: Esatebaterako genero-arrakala mantentzen dela. Arrazoia coctel bat da: aurreritziak, espektatibak, norberarenganako konfidantza...

         Norberarenganako konfidantza
AurreritziakEspektatibak

Harrigarria bada ere, emakumeak errendimendu akademikoa hobeagoa izan arren, eurengan konfidantza gutxiago dute. Langileak eta bizkorrak gara baina "tu vales mucho" gure buruari gehiagotan esan beharko genioke. Sarritan emakumeak ardurazko postuetara heltzeko zailtasunak dituztela aipatzen da. Argudio nagusitzat, kristalezko zabaia. Zalantzarik ez dago neurri batean egia izango dela, baina ez da arrazoi bakarra. Honekin lotuta interesgarria suertatu zaidan bideo bat eskeintzen dizuet. Emakumeon eginkizunak baloratzean datza, berezko estiloa dugu, emakumeon estiloa eta eginkizuna. Goazen hori goraipatzera!!!!!! 


Orientazioa bilatuz
Zientziari ekarpenak egin dizkioten pertsonengan pentsatzen denean, pertsona
horri forma ematen dion estereotipoa maskulinoa da beti.

Zeregin horretarako gaitasun handiagoa duten gizonek? lan horiek egiteko
erraztasun sozial handiagoa dute?

Horren ondorioa da zientzia edo ingeniaritza karreretan matrikulatzen diren
ikasleen kopurua askoz txikiagoa dela. Ikerketa-talde edo zentroak edo
enpresa teknologiko handiak zuzentzen dituzten ikertzaileez ari bagara, joera
askoz ere nabarmenagoa da. Beharrezkoa da, beraz, egungo haurtzaroan eta
gaztaroan erreferentziako sistema femeninoa sortzea zientziaren munduan.

Erreferentzia femeninoko sistema horrekin, haurrek zientziaren munduaren
ikuspegi desberdina izango lukete: zientziari egiten dizkioten ekarpenak
aparteko pertsonek egiten dituzte, beren adimenagatik, lanerako
gaitasunagatik, pasioagatik, baina inola ere ez beren sexuagatik.

Zer egin ahal dugu?

- Zientziaren, teknologiaren, ingeniaritzaren eta matematikaren inguruko
estereotipo femeninoak apurtzea.
- Iraganeko eta oraingo emakume zientifikoei ikusgarritasuna ematea
etorkizuneko zientzialariak motibatzeko.
- Tradizionalki maskulinizatuta egon diren lanpostuei lotutako genero-
estereotipoei buruzko gogoeta sustatzea.
- Ikerketa zientifikoaren esparruan egiten den lana ikusaraztea.

- Erraztu. Ikasgelan erabiltzeko hezkuntza-baliabideak eman.Datuak diotena: 
EUSTATek urtero kaleratzen dituen datuek garbi erakusten dute neskek eta mutilek egiten dituzten ikasketa-hautaketetan genero estereotipoak mantentzen direla, rol tradizionalen araberako sexuen banaketa mantentzen dutenak: besteen zaintzarekin eta giza harremanekin zerikusi duten ikasketak aukeratzen dituzte neskek; teknikarekin eta produkzioarekin lotutakoak, berriz, mutilek.

Eustateko 2017ko txostena
 
kontuan hartuta, hurrengo grafikoak ikusi ahal ditugu.2015-16 ikasturtearen bukaeran lortutako datuekin alderatuta daude.
DEBEGESA bideoan argi ikusten dira neska eta mutilen arteko interes desberdinak.


Baliabide interegarriak :

Inspira STEM (Deusto)

Twitter  #chicasSTEM

Otsailak 11, neskak eta zientzia nazioarteko eguna. Proposamenak (CodeIntef)Orientazio akademiko hezkidetzailea lantzeko 2 erronka: 


- Orientazio akademikoa Lehen Hezkuntzako 5 .mailan hastea egiten. DBHn beranduegi da, estereotipoak guztiz barneratuta dituzte jadanik neska eta mutilek Bigarren Hezkuntzan.

- Estereotipoak apurtzen dituzten erreferenteak izatea bai neskek bai mutilek.  Orokorrean STEAM
ikasketak egiteko neskak bultzatu nahi ditugu, baina zaintzan hezitu behar ditugu mutilak eta erreferenteak erakutsi.


Hurrengo urteetako posten artean, Agurtzane Goitiarena aukeratu dut. Orientazio planifikatua hezkidetzailea Aurrera eramateko, gako askori baliabide hezkidetzaile bat lotu dio.
- Emakume eta gizonen errepresentazioa orekatua agerian jarri. HezkEH Pinterest
- Afektibitatearen heziketa martxan jarri. Autoestima
- Elkar ardura eta zaintza eskolan, etxean eta aisialdian landu. Agrega sekuentzia didaktikoak
- Identitate eta bizitza eredu anitzak agerian jarri. Gorputz anitzakfamilia anitzak.Familia milakolore.
Lanbiderako orientazioan irudi ez esterotipatuak aurkeztu. Igual-es dokumental seriea
Hezkidetza: orientaziorako iparrorratzaTxostenean irakurritako informazioa anitza denez, lan merkatuari erreferentzia egiten dien datuei erreparatu diet gehien bat ondorengo aurkezpenean. Ea zer deritzozuen… Bertan bereziki Euskal Autonomia Erkidegoko datuak biltzen ditut. Deigarriena lanaldi partzialen portzentajea dirudi, %75 emakumeari baitagokio. Guztiz lotuta dago zaintza lanen ardura femeninoa delako ustearekin. Horregatik, hona ekarri nahi ditut, berriro ere, Marina Subiratsen hitzak: "eskola mistotik harago joan behar da, lehen sexu bakoitzari erreserbatzen zituzten balio eta praktitkak neska eta mutilei transmititu behar zaizkie, bereziki nesken jarrera eta praktikak birbalioztatu eta oreka lortzeko mutilengan garatu, alderantzizkoa neurri handi batean jadanik gertatu baita”. Argi dagoena da ez dagoela aukera berdintasunik, aitzitik, desberdintasunak handiak dira oraindik.
Nire iritziz, orientazio akademiko hezkidetzailea lantzeko erronka nagusia lehenik eta behin, generoarekin erlazionatutako aurreiritzien kritika egitea da, horretarako oso baliagarria izango da era berean, bizitza mota eta lanbide anitzen eredu ez-estereotipatuak aurkeztea. Bestetik, erronka handienetako orain arte hezkidetzan egin dugun bidea ikusita, elkar ardura eta zaintzari merezi duen garrantzia ematea dela uste dut, eta tutoretza saioetan landu beharra dagoela esango nuke (nork bere buruaren eta besteen zaintza, garbitasuna, elikadura, etxeko antolamendua…).


Aurreko ediziotako ikastarokideek egindako posten artean, Olatz Ucinen “Emakumeok mugitzen dugu mundua” aukeratu dut. Batetik, bertan ematen dituen datuak lan munduari begiratzen baitiote ikasketeti baino, nik egin dudan moduan; eta bestetik, egin duen infografia baliagarria eta polita iruditu zaidalako, hain zuzen ere, erronken artean aipatu dudan zaintzari erreferentzia egiten dio.

Hona hemen postaren hasieran aipatutako aurkezpentxoa:
Nire iritziz, orientazio akademiko hezkidetzailea lantzeko erronka nagusia lehenik eta behin, generoarekin erlazionatutako aurreititzien kritika egitea da, horretarako oso baliagarria izango da era berean, bizitza mota eta lanbide anitzen eredu ez-estereotipatuak aurkeztea. Bestetik, erronka handienetako orain arte hezkidetzan egin dugun bidea ikusita, elkar ardura eta zaintzari merezi duen garrantzia ematea dela uste dut, eta tutoretza saioetan landu beharra dagoela esango nuke (nork bere buruaren e
Nire iritziz, orientazio akademiko hezkidetzailea lantzeko erronka nagusia lehenik eta behin, generoarekin erlazionatutako aurreititzien kritika egitea da, horretarako oso baliagarria izango da era berean, bizitza mota eta lanbide anitzen eredu ez-estereotipatuak aurkeztea. Bestetik, erronka handienetako orain arte hezkidetzan egin dugun bidea ikusita, elkar ardura eta zaintzari merezi duen garrantzia ematea dela uste dut, eta tutoretza saioetan landu beharra dagoela esango nuke (nork bere buruaren eta besteen zaintza, garbitasuna, elikadura, etxeko antolamendua…).
ta besteen zaintza, garbitasuna, elikadura, etxeko antolamendua…).