2020/02/29

GATAZKEI BEGIETARA BEGIRA
Ikasleekin erabili izan dut bideoa, gatazkak suertatzen direnean beste begirada bat izateko eta bestalde irtenbide bat beti dagoela borondatea azalduz aurre egiteko.

Egia esan bisualki ikusteteak ulertzen laguntzen diela iruditzen zait.Bizitza osoan zehar beti izango ditugu gatazkak, eremu ezberdinetan: etxean, kalean, lanean...aurrera egiteko gure bizitzan zenbait unetan beti sortuko dira gatazkak, erronka, bide ezberdinak...
Batzuetan gatazka hitza ez dugula gustukoa dirudi, normaltasunez hartu behar dugu, gure bizikidetzaren parte da eta.
Hezkuntza eremuan gure lanean garrantzia zera da nola egiten diogun aurre. Beti gogoan izan behar duguna zera da pertsonen eskubideen bermea, gehieago gure eremuan eta adin txikioekin. Pertsona guztientzat bete beharrekoa bada ere.

Gatazkari irtenbide bateratu bat eman behar diogu, heteropatriarkatua kontuan hartu eta hezkidetzak badu zer esanik:

- Genero eta sexu gatazkak duten eraginez kontzientzia hartu.
- Kultura femeninotik zein maskulinotik hartutako eduki ebaluagarriak curriculumean txertatzea, sentimendua eta balio afektiboak . (errukia, maitasuna...)
- Banakako tutoretza. alderdi pertsonalak kontuan izan egitura sexisten eragina ahaztu gabe, sexismoa.
- Partaidetza. nesken zein mutilek beren beharrak eta interesak adierazteko partaidetza susatu.
- Antolakuntza ez hierarkikoa, heteropatriarkatuaren arauekin kritikoak izatea.
do
INJUVEK ikerketa
http://www.injuve.es/sites/default/files/RJ86-04.pdf


"La construcción escolar de la igualdad y la no violencia desde un enfoque integral que incluya la prevención de la violencia de género". Ondorioetan 6 puntu azpimarratzen ditu: populazio osora zabaltzeko pertsonen eskubideekiko errespetua, biolentzia guztien aurka egiten duena, berdintasunean eraikitzeko praktikatik, protokoloak garatu eskolatik ikaslego edo familian biolentziaren ezagunea badugu nola jokatu jakiteko, bermatu neurri hezgarriak biolentziaren prebentziorako, ikastetxeei baliabideak eskainiz praktikara eramateko beraien programak, eskolako bizikidetza planean txertatu genero biolentzia programa ezberdinetan, familia eta eskolaren kolaborazioa sustatu eta jendarteko hezkuntzako esku hartze guztiak konektatu elkar lan eraginkorragoa egiteko. (44-45.orr)

L-Hko 5. mailan gatazken ebapena herrian lantzeko unitate didaktikoa Berritzegunearen laguntzaz osatua.
http://nagusia.berritzeguneak.net/gaitasun/docs/competencias/socialespymes/lh/5.maila_elena_version2.pdf

Eskolan Salbu programa Unicef-ek burututakoa, proposamen interesgarriak gure haur eta gaztetxoekin lantzeko HHn eta L-Hn bereziki.

https://www.unicef.es/sites/unicef.es/files/recursos/unicef-educa-ase-eus-eskolan-salbu-ikasturteko-gida.pdf
Jolasaren Alternatiba [II]

Bakerako hezkuntzako jolasak eta dinamikak

https://www.catarata.org/libro/jolasaren-alternatiba-ii_46206/

Bakea eta giza eskubideen aldeko hezkuntza. Eusko Jaurlaritza (2008)
https://egk.eus/wp-content/uploads/2016/10/3.-Bakea-eta-Giza-Eskubideen-aldeko-hezkuntza.pdf

Eskola bizitza hobetzeko estrategiak. Eusko Jaurlaritza

Bideoa. Maribi Fernández "Eskolan bizikidetza hobetzeko hezkidetza" (2018)
http://www.leioa.net/vive_doc/guia_convivencia_eusk.pdf

https://hezkeh0506.blogspot.com/search?q=gatazka Unknown-en posta aukeratu dut gatazken inguruan egiten dituen definizioengatik.


"Gatazka da, bi pertsona edo gehiagoren elkarrikintzean duten helburu bateraezinak dituztenean edota horrela uste dutenean" Paul Lederach
"Gizakiaren berezko egoera da gatazka" Mendel
"Gatazka berez ez da txarra nahiz eta gizakiok gatazkn aurrean kaltegarri erantzun" Pallares
"Gatazka hasieratik existitzen da" Muller
Beraz:
- Gatazka ez da biolentziaren baliokidea.
- Gatazka ez da momentu zehatz bat, prozesu bat baizik.
- Gatazka ez da ona edo txarra.

 Ikastetxeetan bizikidetza eta ​gatazken trataerarako kultura positiboa ​hedatzeko, Isabel Fernández-ek ​bost eremu ​landu behar direla  6 esaten du. Bost eremu horiek hartu eta  genero-ikuspuntua kontuan hartzeko hainbat    iradokizun emango ditugu. Guztietan gatazken trataera hezkidetzailean lau ardatz-kontzeptu    zeharkatuko ditugu: 
● Botere eta lidergo partekatua.  
● Jarreren birziklapena. 
● Aniztasuna. 
● Justizia zein etika

DENOK AURRERA GATAZKEI BEGIETARA BEGIRA¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡


#GATAZKA.
#JosuneGATAZKA ETA ARTILE-KORAPILOAGATAZKA ETA ARTILE-KORAPILOA

Gehinetan, gatazken aurrean esku hartzen dugunerako gatazkaren artile-korapiloa eginda dago. Bertan pertsonak, informazio ezberdinak -artile-hari ezberdinak- sartuta daude, 

eta koska da, nondik hasi?


Horregatik, aurreko edizioko Irati Mendigurenen egindako ekarpen hau ekarri nahi izan dut Noren bakea eta noren gatazka?(2018/03/07) http://hezkeh0506.blogspot.com/2018/03/noren-bakea-eta-noren-gatazka.html. Hark egiten duen galdera aztertzea oinarrizkoa dela uste dut; gehinetan, gatazkan parte hartzen duten alderdien begiradak ezberdinak baitira: batentzat bakea da egoera, bestarentzat ostera gatazka dago.  
Beraz, nola lagundu aukeratzen, artile-korapilo horretatik atera behar den lehen artilezko haria zein den?  

 
Argi dago gaztazken kudeaketari garrantzia ematen ari zaiola, hainbat proposamen, plan martxan jarri dira leku, herri, ikastetxe... etan. Horien adibideetako bat 

Uste dut ipuinak tresna oso potenteak direla gogoetak, sentimenduak...adierazteko, eta horietatik abiatuta behar diren estrategiak lantzeko. Ildo horretatik, Pacon Cascón-ek egindako hausnarketari 

https://youtu.be/-Y629k27cWo

feminismotik gatazkak eraldatzeko irizpideak gehituko nizkioke eta Gilliganek (1982) eta Noddingek (2009) egindako hausnarketak, non ageri gelditzen dira, emakume gehinenek helburu zehatzekin mugitzekin garela gatazken kudeaketan. Horrek esan nahi dugu genero ikuspegia gatazken begiradan gain, kudeaketan ere egon egon behar dela. 
 BIRZIKLAPENA ETA HEZKUNTZA, BAKE POSITIBORAKO BIDEAK


Gai honetan, konturatu naiz, faktore asko kontuan izan behar ditugula gatazka sortzen denean:

Pertsonalki. oso frustrantea egiten zait, gatazkaren aurrean, alde batek bakarrik kontuan hartzen dituenean bake positiboaren kontzeptua, gatazkaren trataera egokiaren garrantzia, posturak kolokan jar daitezkela baina pertsonak inoiz ez ...

Tamalez... nire egunerokotasunean, zailatsun handiagoak ikusten ditut, gatazkak kudeatzerako orduan, gizonezkoak gatazkan murgilduta daudenean.

Gillian (1982) eta Noddings-en  (2009) hitzetan aurkitu dut arrazoi posible bat : Emakume gehienek moral-arazoak eztabaidatzerakoan norbanako egoera erlatiboen ikuspuntutik egiten dute eta ez hainbeste agindu kategorikoaren ikuspegi interpertsonal, unibertsaletik. Beren ustez, moral maskulino hegemonikoa, "aitaren ahots arau-egilea", osatu behar da ama-ahotsarekin, pertsonak lotura afektiboak behar baititugu eta horiek bilatzen ditugun gizaki sozialak gara. Zentzu horretan emakumeak saiatzen gara moral-arazoak konpontzen gure berezitasunak eta giza-harremanak kontuan izaten. Irtenbideak du garrantzia eta hori mantentzeko ahaleginak dira lehentasuna, inor kateatuegi suerta ez dadin.

Gatazken kudeaketarako, hezkuntza emozionala ezinbesteko dela pentsatzen dut. Eta bai bata bai bestea, eskolan, sistematikoki landu behar direla ezinbestekoa iruditzen zait.
EHU-ko katedradun den Maite Garaigordobil-ek hezkuntza emozionalaren garrantzia eta honen ezaren ondorioen inguruko ikerketa azaltzen du ondorengo artikuluan:

Geletan Hezkuntza emozionala eta gatazken kudeaketa lantzeko oso material onak iruditzen zaizkit honako hauek:


https://drive.google.com/drive/folders/1TjgZlPMqurTqk9XGmytDApLheb8fQRhy?usp=sharing
Aurreko edizioetako ikastarokideen postetatik Eiderren GATAZKAK BETAURREKO MOREEKIN BEGIRATU aukeratu dut . Emakumeen egoera gatazka belikoetan eta emakumeek guda ostean gizartea berreraikitzeko egiten duten lana aztaertzen ditu eta gure errealitatera hurbiltzen ditu.2020/02/27

GATAZKA: ERALDAKETARAKO TRESNA BIKAINA


Gaiari buruzko gogoeta pertsonala. Zein izan dira astean zehar bor-bor ibili diren ideia nagusiak?

Konturatu naiz, bai irakurgaia irakurri ostean, bai duela  pare bat urtetik hona BIZIKASI ekimena martxan ipintzeko aukera izatean, GATAZKA, eraldaketarako tresna bikaina dela, NATURALA, alegia. Ezin da prebenitu, bai ordea, PROBENITU. Baina, zer da probentzioa? Probentzioa, funtsean, hezitzearekin lotuta dago, gatazkei aurre egiteko beharrezkoak diren gaitasunak, trebetasunak eta estrategiak garatzearekin, kontraesanak eta antagonismoen hastapenak baino ez direnean. Gure ardura, gure ikasleak esandako guztian trebatzea da. Neure buruari galdetu diot zenbaterainoko garrantzia duen honetan GENEROAK, eta ohartu naiz ezinbestekoa dela gatazken trataeran genero-ikuspegia kontuan izatea:

   1.   Enpirikoki, gatazken zergatiak eta ondorioak ezagutzeko.
   2.  Kontzeptualki, sakonean ulertzeko.
   3.   Etikoki, pertsonengan eta gizartean duten benetako eragina agerian uzteko eta tratera desegokiak duen ondorio kaltegarriekin bukatzeko.

     Bestalde, ASERTIBITATEA ezinbestekoa dela GATAZKAK konpontzeko ere ondorengo bideoan labur eta argi diosku Marivi Fernándezek:


 

Aurreko edizioetako post bat aukeratzekotan, #JanireC-ren posta aukeratu dut. Asko iruditu zaizkit oso egokiak, baina izenburuak atentzioa eman dit eta gai honek duen garrantzia feminismoarekiko oso ondo adierazi du: hezkeh0506.blogspot.com/2019/03/gatazkak-konpontzeko-ere-feminismoa.html

Gai honek hezkuntzan duen garrantzia adierazteko, ondorengo baliabideaz hitz egingo dizuet, BIZIKASI EKIMENAZ, alegia:

Bizikasi ekimenak lagundu nahi du ikastetxeak elkarbizitza positiborako espazio seguruak bilakatzea, hau da, inolako jazarpen-egoerarik onartuko ez dutenak. Izan ere, hori lortzea ezinbestekoa da hezkuntza sistemaren xede nagusia betetzeko: ikasle guztien garapen pertsonalean lagundu eta konpetentziak eta tresnak ematea herritar aktibo eta arduratsu gisa parte har dezaten gizartean.
 
Hor doakizue departamentuak martxan jarritako ekimenarekin lotutako esteka. Bertan, ERRONKAK, TRESNAK, ESKU-HARTZEAK…agertuko zaizkizue:Eremu hezitzailean/jendartean, erronka nagusiakHezkidetza II.plana, alegia. Bertan, 4.zutabea honetan oinarritzen da: GATAZKEN KONPONKETA BAKETSUA. Bigarren Hezkuntzan jartzen duena kontatuko dizuet:

  1.       Gure emozioak, erreakzioak eta gatazken aurrean ditugun estrategiak ezagutzea.
  2.    Eztabaidatzen eta hitz egiten ikastea; entzuten ikastea.
  3.      Bereziki zaurgarriak diren pertsonekiko enpatia praktikan jartzea.
  4.     Eskola-jazarpenari buruz gogoeta egitea, genero-ikuspegitik, eta, hartara, jazarpenaren kontrako aktibista bihurtzea.
  5.      Berdintasunezko maskulinitateei buruz eta feminitate ahaldunduei buruz hitz egitea.
  6.      Inguruneko kultura-produktuetan (filmetan, nobeletan, bideo-jokoetan, abestietan eta abar) maskulinitateen eta feminitateen eraikuntza aztertzea.