2018/02/04

ORIENTAZIOA

NOra?
ZeR egin?
                Interesa nirea da?
          Egokitua zait?
                   BesteeNA?
                       ZerTarako?
                  EnpoderAtu zaitez
                          EZ esan eta,
                           Irmotasunez
                      BorrOkatu
                         NAhi duzunagatik!!!

Gai hau lantzean hainbat kontraesanekin aurkitu naiz. Emakumeak eta gizonak berdinak direla esaten dugu baina eredu gisa, ia gehienetan gizonezkoak bakarrik azaltzen direla. Ez dugu materiala berriztua, eta badakigu androzentrismoaren izenean historia, zientziak, aurkikuntzak… gizonak egina direla. Badaude material berritua, emakumeak azaltzen direnak, asko ez daude euskaraz baina lan hori hartu dezakegula uste dut. Emakume ereduak azaleratu behar ditugu, nahiz eta argi ikusi dugun, curriculuma ere androzentrikoa dela.
Itxuraz gure hitz egiteko modua zaindua da, ez dugu diskriminatzen, baina hainbat ideiei irudia jartzean sinbolo maskulinoak agertzen zaizkigu. Hainbat bideo dira horren erakusle; suhiltzailea imajinatu…. Zientzialaria, kirolaria,zirujaua… hizkuntzaren erabilera ez-sexistaren erabilpena ez dago orokortua. Gidak, planak badira horretarako.
Beste batean landu genuen gaia bueltaka dut oraingoan ere. PARTAIDETZArena. Zaila egiten zait, buelta ematea. Ikusten dut rolekin batera datorren zerbati dela eta hori apurtzea zaila ikusten dut. Neskak espazio publikoetan parte hartzeko zailtasunak izaten dituzte beraien lana BARRURAKA delako. Pribatuan, etxean, emozioekin, zarata asko atera gabe, kontenitua… Mutilena, aldiz, KANPORAKA egiten dute lan, indarrakin, publikoan, lan fisikoagoak…
Harritu egin nauen beste ideia bat eskoletan neskei arreta gutxiago jartzen diegula da. Nire errealitateari hurbilduz, hori antzematen dut. Eskolan behintzat, laguntza eta jarrera arazoak azaleratzen dutenak mutilak dira. Agresiboagoak dira, mugituagoak. Neskak, formalagoak, isilagoak.
Berdintasunezko hezkuntza afektiboa garatu behar da. Bizitzeko afektibitatea funtzeskoa da, harreman positiboak eta araikitzaileak izateko, gatazken aurrean auekrak izateko, aurreiritzirik eta botere-borrokarik gabeko harreman afektibo-sexual pozgarriak izateko. Neskek eta mutilek izan duten afektibitatearen garapen desberdina kontuan hartzea ezinbestekoa izango da: emozioen adierazpena eta kudeaketarako erraztasun/zailtasunak eta horien aurrean agertzen diren balorazio estereotipatuak lantzea.
Diagnostikoak egin behar dira. Planak, gidak eta laguntzak daude.

post honekin geratu naiz. Oso bideo interesgarriak aurkitu ditudalako.

iruzkinik ez:

Argitaratu iruzkina