2017/10/20

Hezkidetzari buruz hausnartzenGertukoen artean hezkidetza zer den galdetuta erantzun ugariak eta anitzak jaso ditut. Nire adin tarteko emakumeek nahiko definizio garbiak eman badituzte ere: "pertsona bakoitzaren generoa kontuan hartu gabeko hezkuntza litzateke", "portaera sexistak, rolak, balioak... alde batera uztea, pertsona autonomoagoak lortzeko asmoz"... Hala ere, beste batzuk ez dira gai izan hezkidetza zer den definitzeko. Hori ikusirik, inguru gertuari hezkidetza zer den azaltzeko, iazko ikaskideen ekarpentetatik Edurneren sarrera aipatuko nuke, izan ere, erabilitako taula funtzionala eta argia iruditu zait galduak dabiltzan pertsonei azaltzeko. 
Jakina denez, egungo hezkuntza sistema eragile garrantzitsua da eredu patriarkala erreproduzitzeko. Izan ere, sozializaziorako sistema bat da hezkuntza, eta gaur egun, binomio batean sozializatzen gara: edo neska zara, edo mutila. Eta eskola oso sistema eraginkorra da horretarako, ikaragarria. Ez eskolako egitura sistematizatuengatik soilik, ez curriculumagatik, jolastokiagatik, testuliburuengatik, jostailuengatik, materialengatik edota ipuinengatik soilik. Ereduetatik hasita, oso sistema eraginkorra da patriarkatuarentzat, irakasleek dituzten jarrerengatik. Hori dela eta arrazoi ugari topa ditzakegu gure hezkuntza sisteman hezkidetza lantzeko:
  •  Gizarte zein sistema patriarkala deseraikitzeko.
  •  Indarkeria matxistarekin amaitzeko.
  •  Identitate desberdinak eta anitzak zilegitzat hartzeko, baita errespetatzeko ere.
  •  Botere-harremanak ekiditeko, elkarbizitza osasuntsu bat bermatuz.
  •  Espazio eta giro erosoak sortzeko.
Miren Amuriza bertsolariaren bertso hau aproposa iruditu zait jendea hezkidetzara salto egiteko!

Nire iritziz, hezkidetza oinarri duten proiektuak eraiki behar dira eta hezkuntza komunitate osoaren lidergo partekatua behar da eskoletako proiektu hauek aurrera egin dezaten. Sinesmen guztiak errespetatuko dituen hezkuntza laikoa behar da, eta aniztasuna elementu aberasgarri gisa hartuko duena. Beraz, etorkizun ez urrun batean ea hau eskola guztietan bermatzeko gai garen, izan ere, esaerak dioen bezalaxe kontatzen ez dena ez da existitzen.
Kontatzen ez dena ez da existitzen (Maitane Gartziandia, 2015)


2017/10/19

HEZKIDETZA... zer ote da?

Hezkidetza nire ingurukoen artean nahiko urrun dagoen kontzeptua dela konturatu naiz. Askok aurpegi arraroa jarri didate galdera egin diedanean. “Bulling- arekin harremanduta dagoen zerbait?” dio 2.DBHko ikasle batek. Etxekoen artean ideiarik ere ez: “Eider, ez dugu zure hizkera hori ulertzen”. Eskerrak lagunartean irakasle nahiko ditudala eta batzuentzako apur bat ezaguna dela.

Hortaz, inkesta txiki honetatik lortu dudan ondorioa zera da: hezkuntzan lan egiten dugunontzat ezaguna denez, berau ondo landu eta gizartera zabaldu behar dugu. Jasotako emaitza negatiboek ez naute gogogabetu, erronka gogor eta aldi berean interesgarria dugula pentsatu, eta lanean jarri naiz.

Eta zer da niretzat Hezkidetza?Gai berria jorratzen hasi orduko, arlo honi buruzko materiala irakurtzeaz gain, aurreko ikastaroko kideek idatzitakoari begirada bat botatzea dut ere gustuko. Eta oraingo honetan, Maite Elorza Alberdiren hitzak ekarri behar ditut gogora. Hezkidetza, berdintasunaz haratago izenburua duen postean, lagun batekin gertatutako anekdota azaltzen du. Izan ere, lagunak erakutsi zion, Hezkidetza hitzaren atzean HEZI eta KIDE kontzeptuak daudela. Posta irakurtzen nengoela barre algaraka hasi naiz, aste osoa hitz hori buruan bueltaka izan dudan arren, ez naizelako horretaz konturatu!

 

Bestalde, Hezkidetzarekin erlazionatutako hitzen aukeraketa bikaina egin duela ere uste dut. Nortasuna eta identitatearen garapena askatasunez landu behar dira, kideen arteko aniztasuna errespetatuz. Hau jorratzeko gakoa hezkuntza da, eta prozesu honen ezaugarririk garrantzitsuena pozik eta gogotsu bizitzea da.

 

Aurretik aipaturiko inkestaren ondorioak ikusirik, Hezkidetza munduratu behar dugula da nire iritzia. Era berean, gaia tratatu beharraren zioak datozkit burura.

 

Lehenengo arrazoia, aurretik barneratutakoa desikastea da. Gizarte patriarkalean jaio eta hezitakoa naiz eta askotan esan behar ez dena esaten dudala, pentsatu behar ez dena pentsatzen dudala eta transmititu behar ez dena transmititzen dudala konturatzen naiz. Beraz, lekuz kanpo daudenak ahaztu eta berreraikitzea da helburua.

 

Bestalde, identitate anitzak, familia eredu berriak eta nortasun ezberdinak ulertzea, errespetatzea eta beronek askatasunez tratatzea da nire asmoa. Horrela, gizarte inklusiboa sortzen delarik.

 

Sexu eraso eta zapalketak gure sistematik at bidali behar direla da hirugarren zergatia.

 

Bestalde, denon eskubideengatik borrokatzea ezinbestekoa dela ere uste dut eta hau Hezkidetzaren beste ardatz sendo bat da. Denok tokia dugun mundu honetan elkarri lagundu behar diogu: gizon zein emakume eta bertakoa zein atzerritarra izan.

 

Azkenik, Maite Elorza Alberdiren postari berriz so eginez, gizarte on, justu eta berdintsuago baten alde egin behar dugu, mundutar guztion zoriontasuna lehenetsiz.

2017/10/18

SARETU GAITEZEN

 
 
Sare sozialek duten ibilbide laburrean, gure egunerokotasunean, ezinbesteko tresna bihurtu dira. Ohikoa da, facebook, twitter, instagram... bezalako aplikazioen erabilera, Kaletik gabiltzala ere, pantaila bati lotuta aritzen gara sarritan, aurrekoarekin estropezu egiteko arriskuarekin ia. Teknologia berriek duela urte gutxirarte irudikaezinak ziruditen aldaketak eragin dituzte bai jendartean baita norbanakoengan ere.
 
 
 
 
Beraien sorburuan pertsonen arteko harreman digitalak sustatzea helburu zuten sare hauek, ematen diegun erabileraren arabera lagun edo etsai bilakatu dakizkigukeela jakina da. Komunikaziorako sortuak izan baziren ere, ez dira gutxi pertsonen arteko inkomunikazioa sustatzen dutela uste dutenak. Pertsonak pantailari lotuta bere bakardadean aritzen baikara maiz. Baina ez hori bakarrik, egia da kontrolerako tresna ezinhobeak ere badirela. Hona hemen, horren inguruan zuekin partekatu nahiko nukeen hitzaldi bat.
 
 
Hala ere, ezin daitekeena ukatu bada, gaurkotasunez interkonektatzea ahalbidetzen dutela, izan ere, komunikaziorako, informaziorako, lanerako edo besterik gabe asialdirako erabiltzen ditugun lanabes hauen aukerak ugariak dira.
 
Aldeko eta kontrako argudioak alde batera utzita, teknologia horiek erabiltzen dakitenen eta ez dakitenen artean banatu da gizartea gaur egun. Azken horiek “analfabeto berriak” izatera iritsiz. Helduak, teknologia berrien erabilerari dagokionez, eszeptikoagoak garela iruditzen zait, beldur eta ezjakintasun handia sorrarazten digutelako. Gaur egungo nerabeek aldiz, jaiotzetik teknologia berriak izan dituzte bizikide, hau da, beraiekin hazi egin dira eta ondorioz teknologiari fobiarik ez diote. Sare sozialak erabiltzen ez dute inolako arazorik eta bitxia da, nola haurrak diren helduen irakasle, irakaskuntza prozesua irauliz. Halaber, ezjakintasuna erabilera egokian dagoela iruditzen zait eta heziketa hori bideratzea da gure zeregina.
 
 
Gainera, sare sozialen bultzada aprobetxatuz, aldaketarako gogoa duten pertsonen aktibazioa ekarri dute teknologia berriek, oihartzuna biderkatzen dute eta antolakuntza dinamikoa ahalbidetu, kide guztien parte-hartzea bultzatuz, munduko edozein pertsonarekin lotuz eta hedabide askotan pentsaezinak liratezkeen mezuak zabaltzeko bidea irekitzen da. Horregatik, hezkidetzarako ere aproposak direla iruditzen zait. Gai honen inguruan geroz eta jende gehiago kontzientziatzeko baliagarriak izateaz ezezik, ezaguera handitu eta jakintza partekatzeko baliagarriak baitira. Saretu gaitezen beraz!

HEZKIDETZAREN INGURUAN PENTSATZEN

Oraingo honetan, hezkidetza kontzeptua sakontzen hasi gara. Horretarako, lehenik eta behin honen inguruko informazio orokorra irakurtzeari ekin diogu, hainbat egileren esanak aztertuz. Baina, hori egin ostean, gure gertukoenen jakituria behatzeko txanda iritsi da eta horretarako, gaur egun hainbeste erabiltzen ditugun sare sozialez baliatu naiz; horien bidez, nire lagunei hezkidetza hitzaren definizioaren berri galdetu diedalarik.

Esan beharra daukat, apur bat harrituta laga nautela jasotako erantzunek. Izan ere, batzuk hitz honen inguruko definizioren bat eman didaten arren (adibidez: “hezkidetza, ikasleak euren sexua kontuan hartu gabe heztea da, hau da berdintasunean heztea”), beste zenbaitek hitza entzuten zuten lehenengo aldia zela aipatu didate. Hori entzutean, galdera egin diedan pertsonen ikasketa eta lanari erreparatu diot eta ohartu naiz, hitza ezagutzen duten gehienak emakumezkoak izateaz gain, hezkuntza munduan lanean dihardutenak direla.

Lagun batzuen ezjakintasun hori ikusirik, hauei hitz honen definizio osatuago bat ematen ahalegindu naiz, orain arte honen inguruan bildu ditudan kontzeptuak azalduz. Modu honetara, taldean gaiarekiko interesa piztu dut eta berehala, honen inguruan hitz egiteari ekin diogu, bakoitzak gaiarekiko bere iritziak azaldu dituelarik.

Nire inguru hurbila aztertu ostean, hezkidetza hitzari denbora tarte handiago bat eskaintzea erabaki dut, hitz hau osatzen duten hizkiekin egin daitekeenaren inguruan pentsatuz. Honela, oso idazle ona ez izan arren, gai honen inguruko hitz batzuekin, ondorengo olerki moduko hau sortzea lortu dut.
Horretaz gain, aurreko urteko sarrerak ere behatu ditut eta horietatik, Ane Lenizen sarrera gomendatzen dut. Izan ere, berak dioenarekin identifikatuta sentitu naiz. Niri ere, oraindik zaila egiten zait hezkidetza hitza entzutean buruan bueltaka ditudan kontzeptu guztiak biltzen dituen definizio bakar bat eraikitzea. Gainera, asko gustatu zait, berak eginiko hezkidetzaren akrostikan eskubidea hitza ikustea. Azken finean, uste dut hori dela hezkidetza, guztion eskubidea.

Hori honela izanik, argi dago hezkidetza landu behar den zerbait dela. Horren arrazoia? Nire inguru hurbilari erreparatuz, hau lantzeko arrazoi nagusiena jendeak hitz honen nondik norakoak ezagututzea da. Baina horretaz gain, badaude beste arrazoi sendo batzuk ere, hala nola:
  • Pertsona guztiek gizartean (lanean, jolasetan, kirolean, hezkuntza) aukera berdinak edukitzeko, inongo bereizketarik (neska edo mutil) egin gabe.
  • Egun gero eta kopuru handiagoan ematen diren emakumezkoen aurkako sexu erasoekin amaitzeko.
  • Ikasleak genero eraikuntza sexistetatik at hezteko, ikusmolde androzentrikoak baliogabetuz.
  • Aniztasuna onartuz eta estereotipoak alde batera utziz guztiok askatasunean bizi ahal izateko.
  • Gure eguneroko ekintzetan arreta jarriz, ditugun jarrera ez hezkidetzaileak hobetzeko.

ZARENA ZARELAKO, ASKE IZAN

HEZKIDETZARI BURUZ HAUSNARTZEN

Aste honetan hezkidetzaren munduan murgildu gara bete-betean eta horren inguruan asko hausnartu ondoren, inguruko errealitatea behatzea eskatu zaigu. Sei laguni hezkidetzari buruz galdetzea zen gure betebeharretako bat, esku artean darabilkigun gai honi buruz jendeak dituen jakituriak ikuskatzeko asmoz. Hori egiteko, kuadrillako lagun ezberdinei hezkidetza zer den galdetzeari ekin nion eta honako erantzun hauek jaso nituen bueltan:

- “Hezkidetza heziketa metodologia bat dela uste dut; ez nago oso ziur. Elkarren arteko harremanetan oinarritutako metodologia, bizikidetza baloreak abiapuntu bezala hartuta, elkarbizitza lantzea helburutzat duena

“Hezkidetzak pertsona bakoitzaren jarrera, helburuak, garapen pertsonala… baldintzatzen ditu, inguruko patroiei kasurik egin gabe”.

 Beste guztiek kontzeptu bera noizbait entzuna zutela baina bere esanahiaren inguruan ezin zidatela ezertxo ere esan erantzun zidaten; asko jota, hezkuntza mota bat izan zitekeela. Hori ikusirik eta dagoeneko, hezkidetzaren mezu hori munduan zehar zabaltzeko helburuarekin, ikastaroan orain arte ikusitakoa eta neure aurretiko jakituriak azaldu nizkien, gai honen inguruko berriketaldi politak izan genituelarik. Elkarrizketetan nabari ahal izan nuenez, oso kontzeptu interesgarria iruditu zitzaien; eta, ikastaroa amaitutakoan, guztiaren laburpen bat egin diezaiedan eskatu zidaten.

Honekin guztiarekin ikusi ahal izan dut oraindik ere hezkidetzarena asko zabaldu gabeko gaia dela. Jende gehienak honi buruzko informazio oso gutxi du (nire inguruko jendeak bai behintzat) eta ez dira sekula horren inguruan pentsatzen jarri. Hala ere, nahiz eta gai ezezagun xamarra izan gehienentzat, oso gustura aritzen dira honi buruz hizketan; eztabaidatzeko moduko gaia izanik. Gainera, termino interesgarria iruditzen zaie; hezkidetzaren oinarriak, bizikidetza egoki bat bermatu ahal izateko beharrezkoak direla aipatzen dutelarik.

Nabaria da oraindik ere lan asko dugula egiteko hezkuntza modu hau inguruko pertsonei helarazten. Ikastaro honetan ikasiko dugun guztiari esker, hezkidetzari buruz jasoko ditugun ezagutzak elkarbanatu ahal izango ditugu; baita, gizartean duen beharra mahai gaineratu ere. Hurrengo lerroetan, hezkidetza lantzearen garrantzia azpimarratzen duten bost arrazoi ezberdin aipatzen dira:

1. Pertsona guztiok, emakumea edo gizona izanda ere, dugun berdintasunerako eskubidea bermatzeko.

2. Genero rolak alde batera utziz, pertsona bakoitza bere indibidualtasunetik hezteko.

3. Matxismoari eta honek dakartzan ondorio txar guztiei (biolentzia, kasu) amaiera emateko.

4. Emakumeek testuinguru anitzetan pairatzen dituzten desabantailak desagerrarazteko.

5. Haurrak txikitatik berdintasuneko mundu batean hezteko.


(Argazkia handituz gero, hobeto ikusten da)


Amaitzeko, aurreko edizioetako blogeko sarrerak behatu ostean, Olarizuk eginiko honek atentzio deitu didala esan nezake. Hasieran ageri den sexua eta generoaren arteko ezberdintasunak biltzen dituen irudia oso bisuala iruditu zait, bi termino hauen ezaugarri nagusiak hobeto ulertzeko eta elkarren arteko diferentziak ikuskatu ahal izateko baliabide erabilgarritzat jotzen dudalarik.

Gainera, bost urteko gelan egindako esku hartzea oso aberasgarria dela uste dut. Ezinbestekoa iruditzen zait hezkidetzan oinarritutako gizarte bat sortu ahal izateko, haurrei txikitatik balore hezkidetzaileak helaraztea. Helburu hori lortzeko, sarreraren autoreak proposaturiko ipuina baliagarria izan liteke, estereotipoak hausten baititu modu dibertigarri batez.

DENOK BATERA!HEZKIDETZA, IZATEKO ERA ANITZA.2017/10/17

EMAN ESKUA HEZKIDETZARI!


Sare Sozialak       Ez naiz sare sozialetan murgiltzea asko gustatzen zaionetakoa. Ez dut sekula Facebook izan, ez  Instagram ez horrelakorik. Twitter kontua ireki nuen duela urte asko baina uste dut nire bizitza osoan ez dudala txio bat bera ere idatzi. Whatsapp-aren kontura nahikoa begiratzen dut pantaila dagoeneko, gehiegi niretzat.

      Teknologia kontutan oso zorionekoa naizela iruditzen zait, adin bat dudanaren seinale edo, izan ere 80. hamarkadan lehen Spectrum horietatik abiatuta, teknologiak bizi izan duen garapenaren lehen-lerroko lekukoa izan bainaiz. Ikaragarria izan da bizitutako bilakaera!

       Ez naiz ordea teknofoboa, ez horixe. Noski baliatzen naizela teknologia berriek eskaintzen dizkiguten abantaila zoragarriez. Esaterako, bizikletaz ibiltzeko GPS bidez gordetako ibilbideek Wikiloc bezalako webguneetan, edozein lekutan hamaika ibilaldi egiteko aukera ematen dizkigu, eta horiek guztiak sare sozialaren bitartez mundu osoarentzat dohain elkar partekatuak. Foro espezializatu eta Youtubeko bideoen bitartez hainbat gauza ikasi ditut (baita dirua aurreztu ere!) eta behin baino gehiagotan nik neuk laguntza eskaini ahal izan dut baita ere. Kirola egitea baino garrantzitsuagoa, injustizien aurrean jendartea batu eta mobilizatzeko tresna izugarri indartsuak direla behin baino gehiagotan ikusi eta bizitzeko aukera izan dugu. Esaterako:  https://www.change.org/.


       Ordea badirudi irabazi sozialaren kostuak banakoaren kalitatearekin talka egiten duela, bai behintzat nire kalitate-irizpidearen arabera. Pantaila elektronikoek eskaintzen duten babesean, sare sozialak geroz eta jendarte ziurgabeago baten babesleku bihurtzen ari direla jaso  daiteke hainbat lekutan. Alde batetik  geroz eta hiperkonektatuagoak baina aldi berean isolatuagoak aurkitzen garela iruditzen zait. Ez da harritzekoa aurkitzea hainbat ikerketetan  sare sozialek nola ahalmen sozialak ahultzen dituzten jasotzea. Eta bestetik autoestimuaren debaluazioa, egiten dugun eta sareratzen dugun ororen besteen oneritzia jasotzearen beharrak sortzen dituen antsietatea XXI. mendeko gaisotasun berri bezala kontsideratzean. Honela ba, sare sozialak gauza guztiak bezala oso lagungarri baina aldi berean etsai bihurtu daitezkeela argi geratu behar da. 


      Nahiz eta jakin hainbat gauza galduko ditudala bidean, nahiago dut, oraingoz behintzat, berdin jarraitu. Korreoak errebisatu, nire bizpahiru foro eta egunkari digital ikusi eta segapotoa etxean utzita pintxopotera joan! Dena dela, baliteke ikastaro honetarako nire makina-txiotzaileari hautsa kentzea!

EGIN HEZKIDETZA!


2017/10/16

IZAN GAITEZEN SAREGILE!


Saregileen argazkia datorkit burura. Sare berari eusten diote bakoitzari egokitu zaion muturretik eta norbere ekarpenak egiten ditu, jaso duenetik, gertatu zaionetik, kontatutakotik... Batek etxepeko kontuak, besteak auzokoak eta azkenak medikuak esandakoa partekatu du konektatuta dauden bitartean.
Badira zenbait urte sareetan murgildurik nabilela, behatzaile bezala hasi banintzen ere, tarteka tarteka joan naiz nire hariak luzatzen eta noski, besteenei tiraka berriak deskubritzen eta horietatik interesgarri direnak jasotzen.
Gaur egun berriz, kaian biltzen ziren lau emakume izan ordez, munduan sakabanaturik gauden milioika eta milioika emakume izan gaitezke, gure jakinminak, ezagutzak, esperientziak… sarean partekatzen ditugunak. Hartu eman hauetan sortzen diren eztabaidak, istorioak, aldarrikapenak... beste horrenbeste irakurlek jasotzen dituzte eta lehen asanblada edo bilguneetan lortzen zen babesa, jende gehiagorengana iristea lortu da.

(Blogs y redes sociales para el empoderamiento de las mujeres. Montserrat Boix)

Eremu berrietara iristeaz gain, komunikabide edo agintariek isilarazten dituzten ahots ugari plazaratzeko aukera sortu da, adierazpen askatasuneranzko pausuak emanez. Zuk idatzitakoa milaka lagunek irakurtzeko ez duzu filosofiako katedraduna izan beharrik, honek emakumeen ahalduntze prozesuari bultzada ederra eman dio Pikara magazineri buruzko artikulu honetan azaltzen duten moduan.

Feminismoari sare sozialek eginiko ekarpenak hezkidetzan ere eragin dute, baina oraindik ere bada erronkarik. Eduki hezkidetzaileak (identitate sexual ezberdinen inguruko bizipenak, hausnarketak, sexu genero diskurtso tradizionala kolokan jartzen duten eztabaidak…) sarean egotea funtsezkoa da. Baina, sarean zintzilikatzearekin soilik ez dugu lortuko gazteak erakartzea, Ikasgeletara, gaztelekuetara... eraman behar da gaia. Egunerokotasunean, zehar lerro moduan landu behar dugu eta ez urtean lau saio solte eginez.

Azkenik, sarean kontrola ezina den irudi, bideo… kantitatea zintzilikatzen da une oro eta ez dira guztiak feministak, ez hezkidetzaileak. Honen aurrean zer? June Fernandez blogariak elkarrizketan aipatzen duen moduan, debeku eta beldurraren estrategiak alboratu eta ikasleei, sarean murgiltzeko aukera eman behar zaie, erabilera egokiak zein diren irakatsiz. Jaso edo partekatu dezaketen, informazio guzti horretatik, baliagarria dena hautatzen eta diskriminazioa eragiten dutenak ezabatzen ikasi behar dute. Ondorioz, hezitzaileon erronka ikasleei sare sozialetan zabaltzen diren edukien gaineko  ikuspegi kritiko hori garatzen laguntzea da.

Amaitzeko lagungarri izan daitezkeen zenbait ideia, material aurkezten dituen artikulu baten esteka uzten dizuet: Usos creativos feministas de las redes sociales

Jarrai dezagun hezkidetzaren sareak josten, izan gaitezen saregile!

2017/10/15

SARE SOZIALAK… ABORDATZERAAAAA!!!

Bai. Badakit zein garrantzitsua den sare sozialetan aktibista izatea. Eta saiatu… saiatzen naiz… Facebooken nago (Izkutuan nabil…, ez ditut lagun birtualik nahi eta… Irakurtzeko, talderen bat jarraitzeko eta eguneratuta egoteko erabiltzen dut soilik), Twitterren (berdin berdin…) …

Ni beste belaunaldi batekoa naiz, eta benetan, poteoa da nire twitteratzeko, facebookratzeko… era. Hezur eta haragiz beteriko lagunak nahi ditut… Azalez bildutako eduki liluragarri, zoragarriak… nahi ditut!! Beroak, goxoak, sentitu daitezkenak…!! Eta bostgarren zuritoa eta gero, betiko irrifar zabal eta zintzoa dutenak, negar zein barre egiteko, ukitzeko eta sentitzeko, solasaldiak, bromak zein aitorpenak egiteko…

Baina gure jendartea aldatzen doa… Bai. Badakit hurrengo belaunaldikoek ez dutela era berean pentsatzen ezta bizitzen… Egungo errealitatea likes beterikoa da… Azkarra eta hedatzailea, efektiboa eta poteretsua…

Ziberaktibista hezkidetzailea izatea nahiko nuke… Eta ez gustokoak ditudalako sare sozialak, ez. Baizik eta egungo jendartean ezinbestekoak direlako. Etorkizuna horietan dagoelako… Beraz bi erronken aurrean nago, desatsegina suertatzen zaidana gustokoa bilakatu beharra daukat, eta alfabetitazio digitala – sare sozialak menperatzea. Gaur eguneko errealitatea horretara narama… Eta egon, egon beharra daukagu… Abordatzeraaa!!

Bateren bati erantzun izan diot noizbait… Batzuk euren ideiak egi hutsak direlakoan daude… Noizean behin gutxienez, euren ikuspegiaren aurrez aurrean, nirea plazaratzea gustokoa daukat. Beti ere begirunez, umorez posiblea bada eta ikuspegi desberdinak daudela azalduz. Jarraitzaile asko dituen horietako bati, bizpahiru aldiz neure pentsakera azaldu nion. Guztietan berdintasunarekin lotuak dauden kontuak zirela medio, hizkuntza inklusiboa, umeen kustodia partekatua… Baina oraindik ere urrun geratzen zait ziberaktibismoa...

Sare sozialak iritziak, ikuspegiak, argudioak… plazaratzeko gune egokia den heinean, anitza izan behar du. Iritzi, ikuspegi, argudio … anitzak behar ditu. Horrek bete betean ematen digu, hortxe egon behar dugulako… Eduki hegemoniko normatiboei aurre egin behar diegu. Iritzi horiek erantzunik ez badute, ez baditugu argudiorik azaltzen, egi hutsetan bilakatzen direlako. Sare sozialak bizkortasunez eta guztiz eraginkorrak dira… 

Aurreko egunean, alokairuzko sabelen gaia atera zen klasean. Guztiak alde!!!😲 Etxeko lan bezala, (gomendio bezala hartu zuten hurrengo eguneko debateari begira), horren harira interneten nabigatzea eta irakurtzea eskatu nien. Batek bakarrik egin zuen… (Beste guztiek euren argudioak oso argi zituzten eta iritziz aldatzeko zirrikiturik ez…) 😡 Egin zuenak, iritziz aldatu zuela aitortu zuen (erdixka bazen ere). Klasean egindako debatea, aberasgarriagoa izan zelakoan nago… irakurri ez bazuten ere, gutxienez entzun bai… Nire argudioak, galdera zorrotzak…😓 Norberaren esku baitago informatzearena… eta eskura duguna ikuspegi berekoa baldin bada… Guztiok iritzi berdinekoak…

Ohiko komunikabideengandik mezu berdinak jasotzen ditugu, eta orokorrean eraldatzaileak baino patriarkatuarazletzaileak dira (Oleee!! Hitz berria!!). Ikuspegi feminista batetik idatzitako edukiak nekez irakurri daitezke… Non daude gure iritziak, gure argudioak, gure interesak… Non gure subjetibitateak, gure aldarrikapenak, gure ikuspegia… Non gure ahotsa eta indarra…

Sare sozialak, gaur eguneko bozgoragailuak dira!! Erabil ditzagun gure ahotsa eta hitzak entzutearazteko!! Guk ere iritzia dugulako!! Gure interesak eta ikuspegia defendatzeko!!! Besteen ideiak argudioz zipriztintzeko!!! Patriarkatua untziratzeko!! Abordatzeraaaa!!!

Iratxe Laes