2021/03/13

BAKEA ETA FEMINISMOA

 

Gatazkak sortzen dira interes kontrajarriak daudenean. Hauxe egunerokoa da. Baina egoera arazo bihurtzen denean, aurre egiteko gatazkak edo biolentzia, bakearen prozesua eta biolentziaren mekanismoak eta osagaiak ulertu behar ditugu. Gatazketan eta bortitzetan faktore historiko, kultural, sozial, familiar, biologiko, kognitibo, emozional eta moralak tartean daude.

Faktore kognitiboetan sakonago sartzeko asmotan ondorengo artikulua zabaltzen dut:

·         Artikuluak  portaera bortitzak dituzten nerabeen distortsio kognitiboei buruzko ikerketak biltzen ditu: David Roncero, José M. Andreu, M. Elena Peña. Procesos cognitivos distorsionados en la conducta agresiva y antisocial en adolescentes. Anuario de Psicología Jurídica, Volume 26, Issue 1,

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1133074016300058

Mekanismo kognitiboak:

Alde batetik, egozentrismoa (norberaren ardatza): norberaren ikuspegietara, itxaropenetara, beharretara, eskubideetara, berehalako sentimendu eta nahietara orientatzea.

Bestetik, besteei errua botatzea : kanpoko iturriei leporatzea, batez ere beste pertsona bati, momentu bateko talde bati edo inguruabarrei (hala nola, mozkortuta egotea, drogak kontsumitzea, umore txarra izatea) edo beste pertsona errugabeei leporatzea norberaren ezbeharrak.

Gainera minimizatzea / justifikatzea/ gaizki etiketatzea: norberaren portaerak ez duela benetako kalterik eragiten kontuan hartuta, onargarri edo miresgarri gisa ulertuz edo besteei (biktimei beraiei) mespretxuz edo etiketa deshumanizatuekin erreferentzia eginez.

Azkenik, gerta daiteke okerrena hartzea: etsai asmoak besteei egoztea, egoera sozial baterako agertoki txarrena saihestezina balitz bezala jotzea edo hobekuntza ezinezkoa dela suposatzea, bai norberaren portaeran, bai besteenean.

·         Bortitza kasuetako interbentzioan beste erreferentea dut Juan Antonio Abeijón, psikiatra, J. de Ajuriaguerra osasun mental zentrokoa: http://www.euskarri.es/wp-content/uploads/2019/01/J.A-Abeij%C3%B3n-Violencia-y-consumo-de-drogas-I.pdf

“Nerabeen bortitza, jarduteko urratsa konpontzeko modu gisa agertuko da, “patologikoki” osatzen dituzten beren beldurrak, ase gabeko beharrak eta zehaztu gabeko identitatea”

Iazko blog sarrera aukeratzen dut :Txiniena, BIZIKASI ekimenean fijatzeagatik. Lan sakona egin genuen eta, BIZIKASI ekimena sortzeko motor taldean: Ikuskaritza, Beritzeguneak eta ISEI-IVEI. https://hezkeh0506.blogspot.com/2020/02/gatazka-eraldaketarako-tresna-bikaina.html


NiNire ustez, ikastetxeetan gatazkak eta biolentzia aurre egiteko hezkidetzako erronkak ondorengoak dira:

·         Sexu-genero indarkerian eta beste mota indarkerian fokoa ipini.
·         Justizian, bizikidetza eta zaintzako bidean sartu, gazteek gizarte “baketsua” eraikitzeko.
·         Ikastetxeak erronka hartuz eta tutoretzan bakearen bidea eraiki.
·         Gatazka eta biolentziaren mekanismoak ulertu eta ezagutarazi.
·         Isiltasuna apurtu, aurreiritziak aztertu eta pentsamendu, emozio eta akzioak ulertu.
·         Sexu-genero partaidetza bermatu eta antolakuntza ez-jerarkikoa bultzatu.

Ondorengo bideoa konpartitu nahi dut. Beste lurraldeetako emakumeen gatazka politika eta soziala bide baketsuan. 
iruzkinik ez:

Argitaratu iruzkin bat