2018/03/07

GATAZKEN GATAZKAAste honetako gaiarekin batera, gatazken alderdi positiboez ohartu naiz. Normalean, edalontzia ia beteta ikusten duten horietako bat naiz… baina gatazkekin… 

Eta horrelakoxea da bizitza… Gatazken kudeaketa ezinbestekoa da, eta guztion inplikazioarekin, gatazkak erronkak bihurtzen ditugu. Kontua da, gatazka batean gutxienez bi pertsonen elkar ez ulertzea dagoela, eta kudeaketarako bien inplikazioa eta gatazken inguruko ikuspuntu parekoa izatea beharrezkoa da… Beraz horretan hazi eta hezi behar ditugu gure ikasleak, hitzaren garrantzian, adostea, negoziatzea, eman eta jasotzean, malgutasunean, harremanetarako trebetasunean...