2016/03/13

Tratu onei buruz hausnartzen
Pertsonen arteko harreman-dimentsioa bezain garrantzitsua da pertsona barrukoarena, norberak bere buruarekin bizitza osoko une bakoitza biziko baitu.

Neurozientziaren esanetan:

 • Zoriontsu” izatea, izaki sozialak garen neurrian norberaren izaerarekin, bizipenekin eta inguruarekin lotura duela aitortzen dute.
 • Ikasleek nola ikasten duten ikertzerakoan emozioek berebiziko garrantzia dutela diote, zentzumen anitzeko esperientzien indarra eta ikastea gorputz osoarekin lotuta dagoela adieraziz.
Hezkuntza-eremuan elkarbizitza positiboa egon dadin lorpen hauek burutu behar dira:

 • Eskolako komunitate-kide bakoitza bere identitatearekin gustura egotea, diren bezalakoak onartuak sentitzea, harreman positibo eta autonomoak eskola barruan zein kanpoan eratzea, etab.
 • Neska zein mutil ikasleen konpetentziak pertsona osoak bezala garatzea, eremu pribatu zein publikoan erraztasunez moldatzen direnak.

Kalitatezko elkarbizitzak aldiz, honako hau eraikitzea sustatzen du:

 • Eskolakide guztien ongizatean oinarritutako kultura.
 • Dominazio-mendekotasun paradigmaren erreprodukzioa gainditzen duen hezkuntza-zentroaren estruktura.
 • Harreman positiboak norbere buruarekin eta besteekin.
 • Elkarren arteko arduran eta inguruaren eraldatze zein hobekuntzan oinarritutako konpromiso sozial eta pertsonala.
 • Bake eta indarkeria-eza kultura.Tratu onak ongizatearen oinarria dira; gure pentsaera estereotipatuen ondoriozko jokaerak dira tratu onen etsairik nagusienak afektibitatezko harremanak eratzeko: nork bere buruarekin, besteekin, hurbilekoen artean, bestelako bizidunekin, gauzekin eta inguruarekin.

Gai honi buruz Mari Jose Urruzolak honako ekarpen hauek iradokitzen ditu:

Norbere buruarekin:
 • Autoezagutza landu
 • Zure gorputza onartu eta maitatu
 • Autoestimua garatu
 • Ez” esan, behar duzun guztietan
 • Etab.
Besteekin (orokorrean):
 • Agurtu eta hitz goxoak erabili
 • Hizkuntza hezkidetzailea erabili
 • Begikotasunez jokatu
 • Elkartasunezko jarrerak erakutsi
 • Etab.
Hurbilekoen artean (lagunak, senideak, ikastetxean):
 • Elkarri lagundu
 • Entzun, ulertzen saiatu, komunikatu
 • Sexismorik gabeko jarrerak erakutsi
 • Manipulazio eta erasoei ezetz esan
 • Etab.
Bestelako bizidunekin, objektuekin eta inguruarekin:
 • Zaindu, arduraz jokatu
 • Animalia eta landareei behar dituzten ongizate baldintzak eskaini
 • Erabilera ona eman objektuei
 • Diruarekiko jarrera arduratsu eta solidarioa erakutsi
 • Etab.


Maitasunezko tratu onen definizioari dagokionez, Nafarroako Gazte Kontseiluak puntu hauek azpimarratzen ditu:

 • Maite izateko ikuspegi desberdinak egotea, maitasun-eredu bakarra ez egotea, alegia.
 • Elkarri begirunea edukitzea.
 • Guretzat nahi dugun askatasuna besteari ere ematea.
 • Independienteak izatea, bikotearekin dena egin beharra ez izatea.
 • Bikotearen kide bakoitzak autonomia izatea bere erabakietan.
 • Eguneroko etxeko lanen banaketa burutzea = Erantzunkidetasuna
 • Beste pertsonarekiko enpatia izatea.
 • Bikote harremanak berdintasunean oinarritzea.
 • Ekitatea, etika edo justiziaren oinarria dena, aplikatzea.
 • Asertzio-komunikazioaren erabilpena.

Azkenik, elkar arduraren inguruan, zaintza hezkuntzaren erdigunean jartzea proposatzen du ekofeminismoak: Pertsona bere osotasunean begiratzen dute eta norberak nahiz besteek izan ditzaketen aurreiritziak identifikatzen eta pertsonaren identitatearen inguruan sortzen diren estereotipoen inguruan kontzientzia hartzen saiatzen dira, baita pertsonei arreta eskaintzen ere.


Hona hemen proposamenak:

- Elkarbizitza jolasak (Haur hezkuntza)
- Amodio zintzoen gida: Amodio osasuntsua eta amodio kaltegarria hizpide
- Indarkeria sexistaren prebentzioa izeneko dokumentua: Autoestimua, berdintasuna eta tratu onen inguruko jarduerak daude

Jardueraren inguruan Mirian Herbonen hitzak azpimarratuko nituzke:


Maitasun ona, genero indarkeriaren aurkako txertoa”.

Indarkeria sostengatzen duten emakumeek, arrazoi nagusi bategatik sostengatzen dute: inork ez die esan maitasun ona merezi dutela. Inork ez die erakutsi nola sortu behar den. Emakumeoi esan digute maitasuna dela gure bizitzaren zentroa eta horrek ematen digula identitatea. Ez digute azaldu nola maitatu behar dugun geure burua.”

Hau guztia ikastetxean/jendartean lantzeko erronkak:

- Elkarbizitza positiboa eta kalitatezkoa bermatu ikastetxeetan.
- Ikastetxeetako kide guztiak gaiaren inguruan formatu.
- Maitasunezko tratu onak nolakoa izan behar duen irakatsi, ikasleak kontziente izateko eta beraien harremanak aldatu ahal izateko.
- Erantzunkidetasuna edo elkar ardura pertsona guztiena bilakatzen saiatu.

iruzkinik ez:

Argitaratu iruzkin bat