2020/02/10

Izanean, egon. Egonez, izan
Naiz, zara, da, gara...Egonean, izan
Pertsonen identitatea sozialki eraikitzen da, baita genero-identitatea ere, besteekin ditugun harremanen bidez, sozializazio prozesu baten bidez. Norbanakoak barneratu egiten dugu harreman horietan bizitu duguna, subjetibazio prozesu batetan; pertzepzio subjetibo horiek, komunikazio prozesuan objetibatu egiten ditugu. Beraz, besteekin ditugun harremanetatik hasita eraikitzen dugu gure identitatea. Ondoko eskeman ikusi ditzakegu identitateak dituen planoak eta prozesuak: “Ni”aren identitatea, identitate pertsonala eta identitate soziala.

“Norbera eraikiz, norberak bere zentzua garatuz” izeneko ekarpena aukeratu dut aurreko edizio batetik, garapen prozesua eta zentzuaren kontzeptua azpimarratzen dituelako.HeziberriHezkuntza-eredu pedagogikoaren markoan, “Currciculum osoa”n  19 aldiz aipatzen da “Identitate” hitza. Hona hemen Curriculumetik aukeratu ditudan esaldi batzuk: 
Zer da curriculum ezkutuan kontutan hartu beharrekoak adibidez, autonomia, autokontzeptua eta autoestimua garatu nahi baditugu?

·         Partaidetza:
o   partaidetza ekitatiboa posibilitatzea
o   erabakiak hartzea ahalbidetuko duen taldekatzeak egitea,
o   adierazpen askatasuna zainduko duten dinamikak erabiltzea
·         Materiala:
o   eskola-materiala estereotipoetatik at erabiltzea
o   Pertsonen aniztasuna liburuetan eta ikusentzunezkoetan ikustaraztea
·         Hizkuntza
o   ez sexista erabiltzea eta erabili araztea.

o   Pertsonen balio positiboak agerian jartzea
Nere inguru hurbilean genero-identitatean eman diren aurrerapenak, aniztasunaren bizipenarekin lotutakoak izan dira: pertsonen aniztasuna ikusgai egitearekin, genero identitate aniztasuna ikusgai egitearekin, erakargarritasunaren aniztasuna ikusgai egitearekin, genero espresioaren aniztasuna ikusgai egitearekin.

iruzkinik ez:

Argitaratu iruzkin bat