2020/03/02

Gatazkaren alderdi positiboa hezkidetzaren alorrean


Aste honetan landutakoa eta gero, gatazkak duen konplexutasunaz kontzienteago egitea eraman nau.

Gatazkaren zentzu negatiboa alboratu eta ikuspegi positiboaren aldeko jarrera agertzeak, erronka batetarantz bideratzen gaitu, arazora, ukaziora eta lehiara bideratu beharrean. Bizitzak berezkoa duen zerbait da, elkarren arteko harremana bera da gatazka, gure izateari zentzua ematen diona eta aldaketak emateko ia ezinbesteko faktorea. Guztion garapenerako  funtsezkoa izanik, positiboa edo negatiboa gatazka konpontzeko modua izango da eta gatazken trataera eraikitzaileak eta berdintasunean oinarritutakoak bakea eragingo dute. Honekin lotuta, bake positiboaren kontzeptu berriak ekarriko du bizikidetza kontzeptua bera ere alor guztietara hedatzea.
Gatazkaren trataera egokia eginez gero, lagungarria litzateke: arazoak konpontzeko modu berriak eta hobeak ikasteko; harreman hobeak eta iraunkorragoak eraikitzeko; nork bere buruaz eta gainontzekoez gehiago jakiteko. Honek, pertsonak eta taldeak indartzen ditu, harremanak sendotu, identitateak indartu eta boterea garatzen laguntzen du.

Trataerari, beste hainbat alorrei bezala, genero-ikuspegia ezartzea ezinbestekoa da, enpirikoki, gatazken zergatiak eta ondorioak ezagutzeko; kontzeptualki, sakonean ulertzeko; etikoki, pertsonengan eta gizartean duten benetako eragina agerian uzteko eta bere trataera desegokiak duen ondorio kaltegarriekin bukatzeko.

Gatazkaren irtenbide-aukerak aztertzeko, inplikatuak daudenen helburuak, interesak eta harremanak kontutan izanda, lankidetza litzateke garatu beharreko jokaera edo modua, lehia, saihestea edo etsipenaren aurretik lehenetsiz.

Gatazkan parte hartzen duten pertsonen interesak, beharrak, balioak, itxaropenak
pertzepzioak ezagutu behar dira, komunikazioa bultzatu eta bitartekaritza erabili. Historia ezagutu behar da, testuingurua, zergatia, ondorioak…guzti hau, irtenbide positiboa emateko. Feminismoak ere, egin ditu bere ekarpenak gatazkak eraldatzeko hainbat irizpide emanez eta hauek lotuta doaz, “zaintzaren etikak” (Gilligan,1986) duen planteamenduarekin: baloreetan hezteko eta garapen morala lortzeko beharrezko heziketa, non irtenbideak duen garrantzia, lotura afektiboak, enpatiak. Testuingurua, elkar-ardura eta beharrak gatazken zergatiei heltzeko ezinbestekoak izango dira.
Aurreko edizioetako ikastarokideek egindako postetatik hauxe aukeratu dut. Emandako azalpenak eta partekatu dituen baliabideak egokiak iruditzen zaizkit.

Proposamenak direla eta, familiei begira, familiarako gida elkarrizketa eta gatazken konponketa

Erakunde edo taldetan sortu daitezkeen gatazkak konpondu ahal izateko proposamena aurki daiteke esteka honetan.
KEB “Komunikazio Ez Bortitza” lantzeko gida, haurrekin erabiltzeko aproposa, Nerea Mendizabal psikopedagogoak osatutakoa. Komunikazioak (askotan gaizki ulertzetara garamatza) harremanetan duen garrantzia ikusita, Nereak proposatzen duena beste komunikatzeko modu bat da, adierazteko moduan, eskatzeko moduan, sentitzen duguna eta nahi dugun hori aztertuz:Begoña Ibarrolaren "AUSARTEN KLUBA" ipuinean oinarritutako bideoa eta LH2koekin lantzeko materiala.Asertibitatea, landu daitekeen beste kontzeptu bat da, gure harremanak positiboagoak izan daitezen: asertibitatea eta komunikazio estrategiak.Hona LHko maila ezberdinetako haurren praktika, asertibitatea dela eta.Gaur egun ia eremu guztietan esango nuke gatazkaren kontzeptu negatiboa gailentzen dela beste ezeren gainetik eta ikuspegia zeharo aldatu behar dugula irtenbide positibo eta hezkidetzaileei lekua egiteko.

Bai eremu hezitzailetan, bai jendartean bizikidetza eta gatazken trataerarako kultura positiboa hedatzeko, landu beharreko erronkak bezala, Isabel Fernándezek proposatzen dituen bost eremuak aipatuko nituzke, lau ardatz-kontzeptu hauek zeharkatu eta genero-ikuspuntua txertatuz: botere eta lidergo partekatua; jarreren birziklapena; aniztasuna; justizia zein etika.


  • Kontzientzia hartzea: etengabeko prestakuntza eta genero-ikuspegia.
  • Curriculuma: bertan txertatzea gatazken trataerarako behar diren konpetentziak.
  • Banakako tutoretza: gatazka bakoitza ezberdina da eta birziklapen kontzeptua erabiliz hauek eraldatu.
  • Partaidetza: guztien parte-hartze aktiboa sustatu, horretarako guneak eskeiniz.
  • Antolakuntza:espazio eta denboraren kudeaketa parekidean oinarrituz, parte-hartze aktiboa bermatzea.

iruzkinik ez:

Argitaratu iruzkina