2015/10/27

SEXUA ETA GENEROA... BEREZKOA EDO ERAIKIA??

Jorratu berri dugun gai honetan sexua eta generoa kontzeptuak landu ditugu. Horrela, sexua, arra eta emea desberdintzen dituen ezaugarri biologikoen multzoa bezala ulertzen da, eta generoa, sexuaren gainean sortutako eraikuntza kulturaltzat bezala. Honek gizon eta emakumeen arteko dominazio/botere harremanak eraikitakoak direla  ulertzea errazten du, hau da, sistema batek egituratzen dituela,  eta ez ezaugarri naturalek.

Horren harira, 80. hamarkadan hasi eta 90. hamarkadatik aurrera indarra hartuko duen ikuspegi feminista berriak, sexu eta generoaren ikuspegi hau kritikatu eta generoaz gain, sexua ere eraikuntza soziokulturala bezala ulertuko du. Ikuspegi honek, sexua, biologiaren, ikaskuntzaren, heziketaren eta kulturaren bidez definitzen den kategoria bezala ulertzen du. Honen ondorioz, continuumaren ideia agertzen da, eta sexu biren ideia (arra eta emea) baztertu egiten du eta intersexualitatearen errealitatea azaltzen du, beraz, continuum horretan sexu eraikuntza anitzak daude.


Ondorioz, sexua eta generoa eraikuntza soziokultural gisa ulertzen dituzte, eta beraz, gaur egungo jendartea eredu dikotomiko horren gainean eraiki da eta sozializazio sistemek (familia, eskola eta abar) eredu dikotomiko hori erreproduzitzen dute.

Honen inguruan Bilgune Feministak hausnarketarako egindako txostena duzue hemen:

Eta baita gomendagarria iruditzen zait Lucia Puenzoren XXY pelikula. Horretan, intersexualitatearen gaia lantzen da.

Amelia Barquinen hurrengo iritzi artikulua:


Goian azaldutako sexu- genero sistemak, sexu bakoitzari, rol jakin batzuez gain, estereotipo jakin batzuk ere ezartzen dizkio. Genero estereotipoak dira, emakumeen eta gizonen jokabideei buruzko ideiak, arrazoiaren kontroletik kanpo daudenak eta kontzientzia kolektiboan oso errotuta dagoena.

Hona hemen estereotipo batzuk: 

EMAKUMEA -
GIZONA +
Emozionala, sentibera
Boterea
Natura
Kultura
Ahultasun fisikoa
Indartsua
Menpekoa
Independientea
Eta abar
Eta abar


Horren eraginez, emakumeengan eta gizonengan espektatiba desberdinak jartzen dira, eta nortasunaren eraketa sexuaren arabera mugatzen da., botere-harremanak legitimatzen dituzte, izan ere, alderdi maskulinoari femeninoari baino balio gehiago ematen zaiolako. Estereotipo horiek eragin handia dute generoaren identitatea eratzerakoan, hau da, generoekin identifikatzeko prozesuan. Agente sozializatzaile nagusiak (familia, eskola, komunikabideak) dira identifikazio hori egiteko bide garrantzitsuenak.

Guzti honek zer eragin du eskolan? Eskola, agente sozializatze den heinean, ardura handia du genero eraikuntzan eta rol eta estereotipoen erreprodukzioan.  Ondorioz, eskolak, esku hartze hezkidetzaile batetik, erronak handiak ditu:

  •  Genero ikuspegia txertatzea esku hartze eremu guztietan, hau da, emakumeen eta gizonen egoera, baldintza eta beharrizan ezberdinak kontuan hartzea. Horretarako, ekintza guztietan, maila guztietan eta fase guztietan ezberdintasun horiek ezabatzeko eta berdintasuna sustatzeko helburua duten jarduerak txertatzea.
  •  Eskola komunitatea osatzen dutenek berdintasuna eta indarkeria sexistaren  inguruko prestakuntza jasotzea.
  •  Heteronormatibitatearekin apurtzea eta aniztasunean hezitzea ikasleka
  • Emakumeek historian zehar egin dituzten ekarpenak ezagutaraztea

iruzkinik ez:

Argitaratu iruzkina