2015/12/11

HIZKUNTZA EZ SEXISTARI BURUZ HAUSNARTZEN

Hizkuntzaren bidez zer, nola, zergatik transmititzen denaren garrantziaz ohartu behar gara. Hizkuntza,  irudikatzeko , transmititzeko , komunikatzeko eta  sozializatzeko  tresna nagusia baita.  Patriarkatua arduratu egin da ere , hizkuntzaren transmisio androzentristaz . Hizkuntzaren erabilera sexistak, diskurtsoan eta sinbolikoan emakumea gutxiesteaz eta aldi berean, emakumeen  historia  ,esperientziak eta ekarpenak ikusezinak bihurtu ditu. Modu honetan, gezur handiak sortu eta  errealitatearen transmisio distortsionatua egin du.
Askotan termino generikoak gizonekin identifikatzen dira, hori, hizkuntzari eman zaion trataeraren eraginez sortu den genero kutsadura da, epaile eta zirujau hitzetan emakumearen irudia ikusteko sortu diren zailtasunetan ,adibidez . Beste batzuetan berriz, termino bat generiko bezala erabili eta gero gizonaz bakarrik ari zela gertatzen da, eta honi , jauzi semantikoa deritzo, fenomeno hauek androzentrismoaren  isla izanik. Gainera, horrelako gertaerak genero gramatikala duten zein ez duten hizkuntzetan gertatzen dira, euskaran (zu tratamendua), genero gramatikala izan ez arren, fenomeno hauek islatzen dira.
Beraz,  genero gramatikalik ez duen hizkuntza era sexistan erabili daiteke. Gainera, erabileran estereotipo sexistak indartu daitezke eta sarritan indartzen dira ,adibidez, irudien bidez.
Hizkuntzaren erabilera sexista dela ohartzea eta azalaraztea aurrerapausoa bada ere, oraindik lan handia egiteko dago.  Bestetik,hizkuntzak moldagarriak eta errealitateari  egokitu daitezke, horregatik, hezkidetzaren alde eman, ematen eta emango diren urrats guztiak hizkuntzaren trataeran eta erabileran eragina  izango dute.
Hizkuntza batek pertsonen aniztasuna irudikatu, transmititu, komunikatu eta sozializatu  behar ditu, guztion historia, interesak, gertaerak, ekarpenak batu beharko lituzke,  diskurtsoa,aniztasunaren  bilakaera bihurtuz.

Hizkuntza  ez sexistaren alde ikastetxean egin daitezken lan batzuk hauek izan daitezke:

- Ikastetxeko irudiak errebisatu eta genero ikuspegia txertatu.
- Aniztasunari, hizkuntza trataera bermatu; mintzamenean, idatzietan eta irudietan.
- Erabiltzen diren materialak aztertzea, eta estereotipoak eta sexismoa erakusten dutenak baztertu.
- Emakumeen ekarpenak curriculumean txertatu.iruzkinik ez:

Argitaratu iruzkina