2016/01/31

Orientazioa eta, zer gehiago?

1.   Laburpena eta balorazio pertsonala:
“Orientazioan genero ikuspegitik ikertu, pentsatu eta planifikatzea funtsezkoa da. Jendarte bakoitzak neska izatea eta mutil izatea zer den modu ezberdinean interpretatzen du, baina, aldi berean, kultura ezberdinetan ezaugarri asko errepikatzen direla eta horiek eragin handia dutela pertsonak duen auto-ezagutzan, aukeretan eta auto-balorazioan1 . Gehienetan maskulinoa denaren eta femeninoa denaren interpretazioek sexu bakoitzaren bizipenak murriztutako gune eta roletara mugatzen dituzte. Horregatik, emakume zein gizon izateari esanahi librea eman ahal izateko, batzuen eta besteen ekarpenak, sentimenduak eta interpretazioak onartzea beharrezkoa da eta, hortik abiatuta, bizitzarako, ikasketetarako eta lanerako orientabideak ematea ere”. …
“Orientazioak esku hartze kontzientea eta etengabeko prozesua izan behar du, hezkuntzaren esparru eta maila guztietan gertatzen dena, curriculumean integraturik egon eta hezkuntza-komunitate osoaren inplikazioa dueña. “ (…)Helburua pertsona anitzen garapen integrala lortzea da, nork bere bizitzan zehar bere burua orienta dezan, bizitza pertsonalaren, familiarraren, sozialaren zein profesionalaren ardura osoa onartuz. Hezkuntza eragileok genero-ikuspegiaren betaurrekoak kendu gabe aztertu behar dugu zer gertatzen den, zergatik, zer egin eta nola. Begirada hori orientazio eta tutoretza arloetan uneoro mantentzea oso garrantzitsua da, hau da, zeregin hauetan sexismoaren eragina aspektu desberdin guztietan kontuan hartu eta horrek dakarren bazterkeriaren desagerpena sustatu."
Hauxe adieraziko neuke laburpen gisa. Uste dot kontzentraturik dakarrela aste honetako gai mamintsu eta sakona.

2.   Gaiaren inguruko ikerketa edo proposamen baten aipamena: 
Hirukide-ren aportazio hau derabilgarria izan daiteke, "orientazioa"-gaz lotuta


Bere esanetan: “Mezua seme-alaba nerabeak ditugun edo izango ditugun ama eta aitentzat da. Eta nor aitona-amonak eurak baino hobeak arlo honetan aholkuren bat emateko...?”

3.   Ikastetxean/jendartean lantzeko erronkak

Irakasleriaren ikasleenganako iguripen sexistak gainditzea. “Motxila” handia daroagu danok baina konzienteak izanik aldatzeko bideak jarriko doguz.
Benetako aukera anitzak eskaintzea gure ikasleak diran pertsona guztiei.
Gurasoen ikuspegia zabaltzeko ekimenak burutzea.
Irakuirgaian aipatzen diranak:
Emakume izateko eta emakumeen egoteko erak baloratzea.
Generoarekin erlazionaturiko aurreiritzien kritika tutoretza eta orientazio jarduera zein espazioetan txertatzea.
Berdintasunezko hezkuntza afektiboa garatzea.
Elkar ardura eta zaintza tutoretzan sartzea. Emakume eta gizonen elkarrekiko erantzukizuna oinarrizkoa dalako
Parte hartze parekidea sustatzea.
Lanbidea izatearen garrantzia indartzea norberaren izaera independentea bermatzeko

Bizitza mota eta lanbide anitzen eredu ez-estereotipatuak aurkeztea.


4.   Aste honetako jarduerak dirala eta …

"Saldu ahala ... biziko kontua" edo, hil ala biziko kontua-ren hitz jokoa.
Hara non Barbi be birmoldatzen hasi diran: Mezuaren esaldi batzuk badatoz aldaketaren ideiagaz bat, beste gauza batzuk ez horrebeste agian, ikasgelarako lan polita izan daiteke honen azterketa."anything is possible"

La evolución de Barbie | Barbie 

La imaginación viene en diferentes formas y tamaños. Es por esto que el mundo de Barbie está evolucionando.

iruzkinik ez:

Argitaratu iruzkina